BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

De leveranciers van BNP Paribas bij MVO betrekken en begeleidenDe Aankoopdienst integreert sinds 2009 de MVO-competenties om systematisch rekening te houdenmet de sociale en ecologische uitdagingen in de relaties met de leveranciers.In 2010 leidde die benadering tot heel wat concrete realisaties• Bij de tenderaanvragen van het centrale Aankoopteam wordt sinds 2010 een vragenlijstover de sociale en ecologische prestaties van de leveranciers gevoegd. Dat gebeurtvia het platform eSourcing. Deze vragenlijst zal vanaf 2011 progressief geharmoniseerden veralgemeend worden voor alle Aankoopteams in de groep.• het modellastenboek dat gebruikt wordt voor de tenderaanvragen, wordt momenteelherzien om de MVO-eisen van de leverancier erin op te nemen. Zo gaan we systematischop zoek naar de ‘best in class’ in energie-efficiëntie voor tenderaanvragen van IT-uitrusting(pc, servers, printers enz.).• Er werd een gids met ecolabels verdeeld zodat de groene producten met een ad-hoclabelgemakkelijk herkend kunnen worden.• In 2010 werd er een opleiding voor ‘Duurzaam Aankopen’ opgezet om het tachtigtalaankopers (periode 2010-2011) van de groep de kans te bieden beter rekening te houdenmet de MVO-uitdagingen in het aankoopbeleid.• De groep ondertekende in 2010 het ‘Charter van de 10 Verbintenissen voor VerantwoordeAankopen’ dat bepaald werd door de Médiation du Crédit en de Compagniedes Dirigeants et Acheteurs de France (CDAF). Dit charter wil het engagementvan BNP Paribas benadrukken om een weloverwogen en degelijk aankoopbeleidte respecteren, vooral dan ten overstaan van kmo’s.BNP Paribas, ParijsBnp pariBas JaarversLag 2010101

More magazines by this user
Similar magazines