BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

2010 in heT KorTHet engagement van BNP Paribas op het vlak van microfinancieringDe toegang van alle klanten tot basisfinancieringsdiensten is een essentieel onderdeelvan de ontwikkeling en de groei van zowel de rijpe als de opkomende markten. De steunvan BNP Paribas en zijn medewerkers aan de microfinancieringsinstellingen werd nogversterkt in 2010.Ontwikkelde markten: een oplossing om banen te scheppenAls historische partner van ADIE verleent de groep BNP Paribas al meer dan 15 jaar steunaan de vereniging als mecenas en als bankier. In 2010 besliste het bankennet in Frankrijk omde kredietlijn die toegekend was aan ADIE te verhogen tot 9 miljoen euro per jaar (tegenover8 miljoen euro in 2009). 11.263 leningen werden gefinancierd gedurende de laatste 6 jaar.In opkomende markten45,5miljoen eurotoegekende leningen in lokalemunteenheden eind 201018microfinancieringsinstellingengefinancierd in 8 landen:India, Indonesië, Brazilië, Egypte, Marokko,Tunesië, Mali en Guinee243 eurogemiddeld bedrag van het microkrediet127.000klanten gefinancierd,van wie 88%vrouwen636.000mensenonrechtstreeks betrokkenIn 2010 leidde de samenwerking tussen BNP Paribas Fortis, ADIE en het EuropeseInvesteringsfonds tot de oprichting van twee MicroStart-kantoren in België. Deze kantorenstellen microkredieten van 1.000 tot 10.000 euro voor aan mensen die geen bankkredietkrijgen en een kleine zelfstandige activiteit willen opzetten of ontwikkelen.Opkomende markten: de sociale prestaties van de microfinancieringspartnersliggen ons na aan het hartBNP Paribas zette zijn financieringsactiviteiten aan microfinancieringsinstellingenin opkomende landen voort. In 2010 ontwikkelde het microfinancieringsteam van BNP Paribaseen tool om de sociale en ecologische prestaties van de microfinancieringspartners te metenzodat het de instellingen zou kunnen selecteren die het best scoren op sociaal vlak en hen bijte staan en te begeleiden bij hun zoektocht naar constante verbetering.Onze klanten de kans bieden te beleggen in microfinancieringDe klanten van BNP Paribas kunnen ook kiezen om microfinancieringsinstellingen te steunendoor te beleggen in specifieke fondsen: ObliEtheis voor retailkanten en ResponsAbilityvoor privatebankingklanten.Bnp pariBas JaarversLag 2010103

More magazines by this user
Similar magazines