BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenDe milieu-impact van de financieringen beheersen en de overgangnaar een CO 2-arme economie ondersteunenBNP Paribas Corporate & Investment Banking (CIB) verankert MVO in zijn activiteitenop het gebied van Advisory & Capital Markets en Finance.Een ereplaats geven aan de financiering van de groene economieDe financiering van de groene infrastructuurBNP Paribas, dat zich enorm inzet voor de strijd tegen de klimaatverandering, is al meer dan tienjaar een belangrijke belegger in de sector van de hernieuwbare energie, zowel via de financieringvan projecten, de exportfinanciering of via de gespecialiseerde teams van fixed income.BNP Paribas CIB financiert en adviseert wereldwijd acht à tien grote windturbine- of zonneenergieprojectenper jaar.De ontwikkeling van instrumenten die gunstig zijn voor de groene economieDe teams Equity Derivatives van BNP Paribas CIB ontwikkelen regelmatig een reeks indexendie beleggers de kans bieden om hun spaartegoeden in de groene economie te beleggen.Deze indexen die een positieve invloed hebben op het milieu of de samenleving hebbenbijvoorbeeld als thema: water, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, afvalverwerkingof de 100 ondernemingen met de laagste CO 2-uitstoot.De markt voor de emissie van broeikasgassen en de rol van BNP ParibasBNP Paribas speelt een hoofdrol op de markten voor de uitstootrechten van broeikasgassenen heeft een speciaal Carbon Team dat ten dienste staat van de klanten. Het Carbon Teamwil ervoor zorgen dat alle metiers effectief rekening houden met de doelstellingen die opgelegdworden door de internationale verdragen en verklaringen. Deze zullen immers een duurzameinvloed hebben op de structuur van de gefinancierde activa en moeten worden ingepast in definancieringsbeslissingen.BNP Paribas neemt voor eigen rekening of voor die van zijn klanten actief deel aan de EU-ETS(European Union Emissions Trading Scheme) en speelt een hoofdrol op de CO 2-markten.Zorgen voor een degelijke controle van de milieurisico’sBNP Paribas integreert de ecologische en sociale risico’s en die rond deugdelijk bestuurin de analyse van de kredietrisico’s en de operationele risico’s:• Beslissingen over de financiering van operaties of complexe of delicate markten op MVO-gebiedworden besproken in de ‘Transaction Acceptance Committees’;• Exportfinancieringen van grote projecten die belangrijke MVO-uitdagingen vormen,zijn het voorwerp van een voorafgaande onafhankelijke audit;• Financieringen van projecten van meer dan 10 miljoen Amerikaanse dollar (70 transactiesin 2010) worden geanalyseerd volgens de Equator Principles om ervoor te zorgen dat de socialeen ecologische normen van de Wereldbank worden nageleefd.104

More magazines by this user
Similar magazines