BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN ONTWIKKELEN EN BEVORDERENEen maatschappelijk verantwoorde beleggingskeuze houdt niet enkel rekening met financiëlecriteria maar ook met drie extrafinanciële dimensies: de ecologische en maatschappelijkebelangen en die rond deugdelijk bestuur, de zogenaamde ESG-criteria.De maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen, die enkele jaren geleden nog weiniggekend waren bij het grote publiek, zijn vandaag spectaculair in opmars in de portefeuillesvan de Europese spaarders.De informatie verbeteren en de klanten sensibiliseren voor maatschappelijkverantwoord beleggen (MVB)Ongeacht of het nu om privépersonen of institutionele beleggers gaat, moeten de beleggersbegeleid worden wanneer zij verantwoord gaan beleggen. De eerste Nationale Week rondMaatschappelijk Verantwoord Beleggen, die plaatsvond van 4 tot 10 oktober 2010,was een uitstekende gelegenheid voor BNP Paribas om de bewustmakingsactie bij het grotepubliek aan te scherpen. Op de stand op het Forum de l’Investissement kregen de beleggerseen antwoord op hun vragen en werd het volledige MVB-aanbod van de groep voorgesteld.Ook de netwerken zetten zich in voor MVB door videoanimatie voor te stellenin 1.500 kantoren, de verkopers te sensibiliseren en een opleidingskit ter beschikkingte stellen van de financieel adviseurs.De ESG-criteria overal in het beheer integrerenNaast de promotie voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen bij de klanten verbindtBNP Paribas er zich ook progressief toe om de extrafinanciële criteria daadkrachtigte integreren in het traditionele beheer. Zo nam BNP Paribas Assurance de ESG-criteria op inhet beheer van zijn eurofonds van 700 miljard: de beheerders hielden systematisch rekeningmet de extrafinanciële criteria bij de selectie van de beleggingen. In 2010 publiceerde CortalConsors in Frankrijk de tweede editie van zijn groene ratings van meer dan 400 Europesefondsen om de klanten te helpen die bij hun beleggingsbeslissingen ook rekening willenhouden met het milieu.Het MVB-aanbod verrijkenBNP Paribas Investment Partners kreeg het Novethic-label voor 11 van zijn MVB-fondsenmet de speciale vermelding ‘ESG-indicatoren’ voor 6 ervan. Deze labels zijn een erkenningvan de inspanningen die BNP Paribas Investment Partners levert voor de transparantievan het beheerproces en de samenstelling van de maatschappelijk verantwoordebeleggingsfondsen, en voor het innoverende karakter van de extrafinanciële rapportering.BNP Paribas Wealth Management is de enige bank die het PhiTrustfonds verdeelt.Dit bijzonder innovatieve product verenigt de sociale impact met de financiële prestaties.Door te beleggen in niet-beursgenoteerde ondernemingen die de levensomstandighedenvan achtergestelde bevolkingsgroepen willen verbeteren, kunnen de klanten de socialeen/of milieu-impact van hun belegging meten.Bnp pariBas JaarversLag 2010BNP Paribas, São Paulo.BNP Paribas, Istanboel.105

More magazines by this user
Similar magazines