BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenBNP PARIBAS CORPORATE PHILANTHROPY:HET MECENAAT VOOR EEN WERELD IN VERANDERINGOm zijn engagement op mecenaatsgebied te consolideren, creëerde de groep in 2010BNP Paribas Corporate Philanthropy dat, onder leiding van BNP Paribas Foundation,zorgt voor de samenhang tussen de mecenaatsprogramma’s wereldwijd op vijf vlakken:solidariteit, cultuur, opvoeding, medisch onderzoek en milieu.Het netwerk van BNP Paribas Corporate Philanthropy omvat tien stichtingen wereldwijd:in Frankrijk, België, Brazilië, Bulgarije, Italië, Luxemburg, Marokko, Polen en Zwitserland plusde stichting van het merk Cetelem. Er werden ook programma’s opgezet in de andere grotewereldregio’s via de dochters en businessunits van BNP Paribas ter plaatse.Solidariteit: strijden tegen uitsluitingHet mecenaat van BNP Paribas focust vooral op integratie via economische ontwikkelingen op vertrouwensrelaties. Denk maar aan de historische steun aan belangrijke actorenop het gebied van microfinanciering (zoals ADIE – Association pour le Droit à l’InitiativeEconomique – in Frankrijk en in België) en de talrijke acties voor kansarme wijken maarook rond specifieke problemen (zoals handicaps, kindersterfte en integratie via de sport).In Mali, een globaal solidariteitsinitiatiefBNP Paribas Foundation en BICIM (BanqueInternationale pour le Commerce et l’Industrieau Mali, dochter van BNP Paribas in Mali)vernieuwden in 2010 hun partnership metde hulpverleningsorganisatie Samusocial in Mali.Via dit partnership beschikt de vereniging overmeer middelen in de strijd tegen de uitsluitingvan kansarme kinderen en jongeren.BNP Paribas besteedt ook bijzonder veel aandacht aan solidariteitsacties van zijn medewerkers(zoals het Helping Hand-programma/Help2Help, de Solidarity Days en de Téléthon).Cultuur: het patrimonium bewaren en de artistieke expressie aanmoedigenDankzij de voortrekkersrol die BNP Paribas Foundation sinds 1984 speelt, is BNP Paribasalgemeen erkend als een mecenas die het patrimonium van musea kent en wil behouden.De stichting richt zich daarbij op 3 gebieden: restauratie van museumstukken, publicatievan werken over het patrimonium en partnerships met grote musea.Dans en hedendaags circus, klassieke muziek en jazz: BNP Paribas Foundation trektook volop de kaart van de creatieve ondersteuning. Deze aandacht voor de artistiekeexpressie in Europa en elders verloopt via partnerships met grote culturele instellingen.Het Byzantijnse en Christelijke Museumvan AtheneTien fresco’s uit de XVde eeuw, die in dit museumbewaard worden, kregen in 2010 weer hun prachten praal terug dankzij de steun van BNP ParibasFoundation en van BNP Paribas in Griekenland.106

More magazines by this user
Similar magazines