BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

2010 in het korthet totale budgetvan de mecenaatsprogramma’sdie zijn uitgevoerd in 2010bedraagt wereldwijd20,8miljoen euroDe Internationale KoninginElisabethwedstrijd van BelgiëBNP Paribas Fortis is al bijna 20 jaar partnervan deze prestigieuze wedstrijd die jonge musici,zangers of componisten bekroont. In 2010 kreegBNP Paribas Fortis voor zijn historische steunaan deze wedstrijd de speciale prijs vande jury in het kader van de Caïus-prijsvoor het cultureel mecenaat.Opvoeding: onderwijzen en kennis overbrengenVoor BNP Paribas is opvoeding een belangrijk draagvlak voor de socio-economischeontwikkeling. In Frankrijk werkte BNP Paribas Foundation programma’s uit die culturele enschoolse ongelijkheid bestrijden (Afev – Association de la Fondation étudiante pour la ville –een vereniging die zorgt voor schoolbegeleiding, Odyssée Jeunes – een programmavan BNP Paribas Foundation en het Franse departement Seine-Saint-Denis dat middelbarescholen in dit departement financiële steun verleent voor de organisatie van excursies).En het aantal initiatieven in de groep breidt gestaag uit: India (Read India), Polen (Szansa/Pomagaj),Hongkong (Artists in Residence), Verenigde Staten (Financial Literacy Courses) enzovoort.Medisch onderzoek: programma’s financieren in geavanceerde sectorenDe Pasteur- en Curie-instituten, de Fondation pour la Recherche Médicale (het Fonds voor MedischOnderzoek in Frankrijk): via zijn stichting is BNP Paribas partner van organisaties waarvande expertise erkend is door de wetenschappelijke gemeenschap in Frankrijk en in het buitenland.Milieu: de weg effenen voor bespiegelingen over milieu-uitdagingenEind 2010 lanceerde BNP Paribas een wetenschappelijk mecenaatsprogramma dat bijdraagttot de strijd tegen de klimaatverandering. Dit initiatief was een steuntje in de rug voor de talrijkesensibilisatiecampagnes die de groep op dit vlak al heeft opgezet.Het programma ‘Pionniers de la Recherche’(Pioniers van het Onderzoek)BNP Paribas Foundation besloot in 2010 omhet ‘Pionniers de la Recherche’-programma vande Fondation pour la Recherche Médicale (FRM)te steunen rond het thema ‘Interface Hersenen/Machine’. De stichting verleent zo steun aanvorsers die onderzoek doen naar experimentelebenaderingswijzen van het herstel vande locomotorische functie.Bnp pariBas JaarversLag 2010107

More magazines by this user
Similar magazines