BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Jean-LaurentBonnaféBelangrijkste functie (1) :Chief Operating Officervan BNP Paribas• Geboren op 14 juli 1961• Begin- en einddatumvan het mandaat:12 mei 2010 – AVA 2013• Datum eerste mandaat:12 mei 2010• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) :14.675 (*)• Werkadres:3, rue d’Antin,75002 Paris, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Carrefour, BNP ParibasPersonal Finance, BancaNazionale del Lavoro (Italië)Voorzitter: Directiecomitéen Executive Committeevan BNP Paribas Fortis(België)Chief Executive Officer:BNP Paribas Fortis (België)Jean-MarieGiannoBelangrijkste functie (1) :Commercieel assistent• Geboren op7 september 1952• Begin- en einddatum vanhet mandaat: verkozendoor het personeel vanBNP Paribas voor 3 jaarop 5 februari 2009• Datum eerste mandaat:15 maart 2004 (Deheer Jean-Marie Giannohad een mandaat alsbezoldigd bestuurder bijde Banque Nationale deParis van 1993 tot 1999)• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 10• Werkadres:21, avenue Jean Médecin06000 Nice, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Lid:Comité des Établissementsde Crédit et des Entreprisesd’Investissements (CECEI),Europese denktank‘Confrontation’FrançoisGrappotteBelangrijkste functie (1) :Erevoorzitter van Legrand,Bestuurder vanvennootschappen• Geboren op 21 april 1936• Begin- en einddatumvan het mandaat:21 mei 2008 – AVA 2011• Datum eerste mandaat:4 mei 1999• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) :2.963• Werkadres:128, avenue de-Lattrede-Tassigny87045 Limoges, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Legrand, Legrand FrankrijkLid van de Raadvan Toezicht: MichelinDenisKesslerBelangrijkste functie (1) :Algemeen directeurvan SCOR SE• Geboren op25 maart 1952• Begin- en einddatumvan het mandaat:13 mei 2009 – AVA 2012• Datum eerste mandaat:23 mei 2000• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) :2.344• Werkadres:1, avenue duGénéral-de-Gaulle92074 Paris-La DéfenseCedex, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Bolloré, Dassault Aviation,Fonds Stratégiqued’Investissement, InvescoLtd (Verenigde Staten)Lid van de Raadvan Toezicht:Yam Invest N.V. (Nederland)Lid: CommissionÉconomique de la Nation,Raad van Bestuur vanSiècle, Raad van Bestuurvan de Association deGenève, Raad van deFondation pour la RechercheMédicale, Beleidsraadvan het EuropeesVerzekeringscomitéVoorzitter: ReinsuranceAdvisory Board, GlobalReinsurance ForumMeglenaKunevaBelangrijkste functie (1) :Voorzitter van de Raadvan het European PolicyCentre (Brussel)• Geboren op 22 juni 1957• Begin- en einddatumvan het mandaat:12 mei 2010 – AVA 2013• Datum eerste mandaat:12 mei 2010• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2): 10• Werkadres:Ul.’Plachkovica’ – 1Vhod ASofia 1164, BulgarijeMandaten op31 december 2010 (1)Lid: Raad van de AmericanUniversity (Bulgarije)Jean-FrançoisLepetitBelangrijkste functie (1) :Bestuurder vanvennootschappen• Geboren op 21 juni 1942• Begin- en einddatum vanhet mandaat:21 mei 2008 – AVA 2011• Datum eerste mandaat:5 mei 2004• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 8.739• Werkadres:30, boulevard Diderot75572 Parijs Cedex 12,FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Smart Trade TechnologiesSA, Shan SALid: Raad van Bestuur vande QFCRA – Qatar FinancialCenter RegulatoryAuthority – (Doha)LaurenceParisotBelangrijkste functie (1) :Vice-voorzitter van de Raadvan Bestuur van IFOP SA• Geboren op31 augustus 1959• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 13 mei 2009– AVA 2012• Datum eerste mandaat:23 mei 2006• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 360• Werkadres:6/8 rue Eugène-Oudiné75013 Parijs, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Voorzitter: Mouvementdes Entreprises de France(MEDEF)Bestuurder: Coface SALid van de Raadvan Toezicht: Michelin(1) De cursief gedrukte mandaten maken geen deel uit van de bepalingen van de wet nr. 2001-401 van 15 mei 2001 betreffende de cumul van mandaten.(2) Op 31 december 2010.(*) Op basis van het bedrijfsspaarplan bezit de heer Jean-Laurent BONNAFÉ het equivalent van 14.618 BNP Paribas-aandelen.Bnp pariBas JaarversLag 201011

More magazines by this user
Similar magazines