BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

HélènePloixBelangrijkste functie (1) :Voorzitter van PechelIndustries SAS, PechelIndustries Partenaires SASen FSH (SAS)• Geboren op25 september 1944• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 21 mei 2008– AVA 2011• Datum eerste mandaat:21 maart 2003• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 1.609• Werkadres: 162, rue duFaubourg Saint-Honoré75008 Parijs, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Lafarge, Ferring SA(Zwitserland),Completel NV (Nederland),Institut Françaisdes AdministrateursPermanentevertegenwoordiger:van Pechel IndustriesPartenaires in Ypso Holding(Luxemburg)Lid van de Raadvan Toezicht:Publicis GroupeZaakvoerder: Hélène PloixSARL, Hélène Marie JosephSARL, Sorepe Société CivileLid: Investeringscomité vanhet Pensioenfonds van hetpersoneel van de VerenigdeNaties, IndependentExpert Oversight AdvisoryCommittee (IEOAC) van deWereldgezondheidsorganisatie(WGO)BaudouinProtBelangrijkste functie (1) :CEO van BNP Paribas• Geboren op 24 mei 1951• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 21 mei 2008– AVA 2011• Datum eerste mandaat:7 maart 2000• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) :137.211• Werkadres: 3, rue d’Antin75002 Parijs, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Bestuurder:Pinault-Printemps-Redoute,Veolia Environnement, ErbéSA (België), Pargesa HoldingSA (Zwitserland)Lid: Executive Committeevan de Fédération BancaireFrançaiseLouisSchweitzerBelangrijkste functie (1) :Erevoorzitter van Renault• Geboren op 8 juli 1942• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 12 mei 2010– AVA 2013• Datum eerste mandaat:14 december 1993• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 14.501• Werkadres:8-10, avenue Émile Zola92109 Boulogne‐BillancourtCedex, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Voorzitter van de Raad vanBestuur: AstraZeneca Plc(Groot-Brittannië), AB Volvo(Zweden)Bestuurder: L’Oréal, VeoliaEnvironnement,Lid van het RaadgevendComité: Banque de France,Allianz (Duitsland)Lid van de Raad: FondationNationale des SciencesPolitiques, InstitutFrançais des RelationsInternationales, Muséedu quai BranlyMichelTilmantBelangrijkste functie (1) :Managing Director vanStrafin sprl (België)• Geboren op 21 juli 1952• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 12 mei 2010– AVA 2013• Datum eerste mandaat:12 mei 2010 (de heerMichel Tilmant heeftde functie uitgeoefendvan niet-stemgerechtigdbestuurder van BNPParibas van 4 november2009 tot 11 mei 2010)• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 500• Werkadres: Molenstraat 101310 Ter Hulpen, BelgiëMandaten op31 december 2010 (1)Senior Advisor:Cinven Ltd (V.K.)Bestuurder:Sofina SA (België), GroupeLhoist SA (België), FoyerAssurances SA (Luxemburg),CapitalatWork Foyer GroupSA (Luxemburg), UniversitéCatholique de Louvain(België), Royal AutomobileClub of Belgium (België)EmielVan BroekhovenBelangrijkste functie (1) :Economist, Ereprofessorvan de Universiteit vanAntwerpen (België)• Geboren op 30 april 1941• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 12 mei 2010– AVA 2013• Datum eerste mandaat:12 mei 2010 (De heerEmiel Van Broekhovenheeft de functieuitgeoefend van nietstemgerechtigdbestuurdervan BNP Paribas van4 november 2009 tot11 mei 2010)• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 150• Werkadres: Zand 7–92000 Antwerpen, BelgiëDanielaWeber-ReyBelangrijkste functie (1) :Vennoot bij Clifford Chance,Frankfurt• Geboren op18 november 1957• Begin- en einddatum vanhet mandaat: 21 mei 2008– AVA 2011• Datum eerste mandaat:21 mei 2008• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit) (2) : 1.136• Werkadres:Mainzer Landstrasse 4660325 – Frankfurt am MainDuitslandMandaten op31 december 2010 (1)Lid: Groep van deskundigen‘Ad Hoc Group of CorporateGovernance Experts forthe Financial Services Area’van de Europese Commissie,Regeringscommissie over deDuitse wetgeving in verbandmet corporate governanceAndere vennootschappelijkemandatarisGeorgesChodron de CourcelBelangrijkste functie (1) :Chief Operating Officervan BNP Paribas• Geboren op 20 mei 1950• Aantal BNP Paribasaandelenin bezit (2) : 69.384• Werkadres: 3, rue d’Antin75002 Parijs, FrankrijkMandaten op31 december 2010 (1)Voorzitter: Compagnied’Investissement de ParisSAS, Financière BNP ParibasSAS, BNP Paribas (Suisse) SAVice-Voorzitter:Fortis Bank NV (België)Bestuurder: Alstom,Bouygues, SociétéFoncière, Financière et deParticipations SA, Nexans,Erbé SA (België), GroepBrussel Lambert (België),SCOR Holding (Switzerland)AG (Zwitserland), SCORGlobal Life RückversicherungSchweiz AG (Zwitserland),SCOR Switzerland AG(Zwitserland), VernerInvestissements SASLid van de Raad vanToezicht: Lagardère SCANiet-stemgerechtigdbestuurder: Exane, Safran,SCOR SE12(1) De cursief gedrukte mandaten maken geen deel uit van de bepalingen van de wet nr. 2001-401 van 15 mei 2001 betreffende de cumul van mandaten.(2) Op 31 december 2010.

More magazines by this user
Similar magazines