BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

koers vAN Het BNP PAriBAs-AANdeel vAN 31 deceMBer 2007 tot 31 deceMBer 2010Vergelijking met de indexen DJ EURO STOXX BANKS, DJ STOXX BANKS en CAC 40 (indexen gebaseerd op de aandelenkoers)euros10090BNP PAriBAscAc 40dJ stoxx BANkdJ euro stoxx BANkBron: Datastream.8070605040302010031/12/0728/02/0830/04/0830/06/0831/08/0831/10/0831/12/0828/02/0930/04/0930/06/0931/08/0931/10/0931/12/0928/02/1030/04/1030/06/1031/08/1031/10/1031/12/10MAANdgeMiddeldeN eN uiterste MAANdeliJkse slotkoerseN vAN Het BNP PAriBAs-AANdeel siNds JANuAri 2009 (*)28,77 28,0025,4135,85an-09Fe b - 0 9m r t- 0 9A pr - 0 9m e i- 0 9Jun - 0 9Jul - 0 9A u g - 0 9Sep - 0 9o k t- 0 9n ov - 0 9d e c- 0 9a n -1 0F e b- 10m r t -1 0A pr - 1 0m e-1 0Jun - 1 0Jul - 1 0A u g -1 0Sep - 1 0o k t -1 0n ov - 1 0d e c -1 02 822594 0321353123 9,3139284379,,318244284367449,48,044557,0,34145560276 35 65 0 ,72575580,,1857556456265519,6007534 7,9151558,84, 320557,09,793534319135410,3428544,396455469,91625562,11375514,00025445,816 054620575JJi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Bnp pariBas en ZiJn aandeeLhoudershoogsteLaagsteGemiddelde43,94 45,8655,92 55,6753,8656,9953,50 53,96 55,30 55,2652,8950,78 48,0949,0647,12 46,2654,23 52,63 51,86 49,643420,,0728(*) De koersen werden aangepast om rekening te houden met de kapitaalverhoging met behoud van het preferente voorkeursrecht, uitgevoerd tussen 30 september en 13 oktober 2009.16

More magazines by this user
Similar magazines