BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

• Van 31 december 2007 tot 31 december 2010 is de koers van het aandeelgedaald met 33,99%, vergelijkbaar met een daling van 32,23% voorde CAC 40, maar van 60,50% voor de DJ Euro Stoxx Banks (index vande bankwaarden in de eurozone) en 53,73% voor de DJ Stoxx Banks(Europese bankwaarden). Het BNP Paribas-aandeel had te lijden onderhet veralgemeende wantrouwen tegenover de financiële instellingen, datveroorzaakt werd door de kredietcrisis rond de ‘subprimes’ in de VerenigdeStaten. Doordat BNP Paribas echter veel minder werd blootgesteld aandeze financiële crisis in vergelijking met veel van zijn concurrenten, bleefhet aandeel tot oktober 2008 sterk presteren op de bankindexen. Van danaf heeft de afbrokkeling van de markten als gevolg van het faillissementvan Lehman Brothers midden september 2008 een nadeliger invloedgehad op de activiteiten van de groep en bijgevolg ook op de beurskoers.De tot dan toe uiterst sterke prestaties van het aandeel in vergelijking metde bankindexen, werden eind 2008 grotendeels tenietgedaan.Sinds begin 2009 is de trend echter volledig gekeerd. Het BNPParibas-aandeel (47,61 euro op 31 december 2010) werd met 61,94%opgewaardeerd in vergelijking met 31 december 2008 (29,40 euro). Het isdus heel wat gunstiger geëvolueerd dan de CAC 40 (+18,24%), of de DJ EuroStoxx Banks (+8,93%) en DJ Stoxx Banks (+29,91%).Gedurende het jaar 2010, is de koers van het BNP Paribas-aandeel met14,83% gedaald. Dat is een minder gunstige evolutie dan die van deCAC 40 (-3,34%) en benadert die van DJ,Stoxx Banks (-11,57%), maar isduidelijk veel beter dan die van DJ Euro Stoxx Banks (-26,86%). De bankendie deel uitmaken van deze laatste index, kregen namelijk af te rekenenmet de angst van de beleggers voor de schulden van bepaalde landenuit de eurozone en hun beursnotering viel in de lente sterk terug. Zijbereikten hun bodemkoers in de maand juni. De relance van de koersenvanaf september 2010 compenseerde slechts gedeeltelijk de terugval vanhet eerste semester. Verder was er ook nog de negatieve invloed van depublicatie van de voorstellen van het Comité van Bazel om de eisen op hetgebied van solvabiliteit en liquiditeit voor banken veel strenger te maken.Dat heeft duidelijk een negatieve impact gehad op de manier waarop debeleggers de banken taxeerden en bijgevolg op hun beurskoersen.• De beurswaarde van BNP Paribas bedroeg 57 miljard euro op 31 december 2010,waardoor de onderneming op de vijfde plaats belandde in de rangschikking van deCAC 40-index (zoals eind 2009); wat de vrij verhandelbare aandelen betreft, neemtBNP Paribas de derde plaats in op de markt van de Parijse index (zoals eind 2009).Gedurende dezelfde periode was BNP Paribas achtste op de DJ Euro Stoxx 50 voorvrij verhandelbare aandelen (zesde het jaar voordien).BELANGRIJKSTE AANDEELHOUDERSINFORMATIEiN euro 2006 2007 2008 2009 2010Nettowinst per aandeel (1)* 7,81 8,25 2,99 5,20 6,33Netto-actief per aandeel (2)* 48,40 50,93 45,68 51,9 55,6Nettodividend per aandeel * 3,01 3,26 0,97 1,50 2,10 (3)Uitkeringspercentage (in %) (4) 40,3 39,8 33,0 32,3 33,4 (3)KoersHoogste (5)* 86,01 92,40 73,29 58,58 60,38Laagste (5)* 64,78 65,64 27,70 20,08 40,81Einde periode *CAC 40-index op 31 december80,335.541,7672,135.614,0829,403.217,9755,903.936,3347,613.804,78(1) Op basis van het gemiddelde aantal aandelen in omloop gedurende het boekjaar.(2) Vóór dividend. Boekhoudkundig netto-actief voor het aantal aandelen in omloop op het einde van de periode.(3) Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 11 mei 2011.(4) Dividend voorgesteld aan de Algemene Vergadering als percentage van de nettowinst per aandeel.(5) Opgetekend gedurende de zitting.* De elementen van de bovenstaande tabel werden aangepast om rekening te houden met de kapitaalverhogingen met behoud van het preferente voorkeursrecht uitgevoerd:• in maart 2006 (aanpassingscoëfficiënt= 0,992235740050131);• van 30 september tot 13 oktober 2009 (aanpassingscoëfficiënt = 0,971895).Bnp pariBas JaarversLag 201017

More magazines by this user
Similar magazines