BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Bnp pariBas en ZiJn aandeeLhoudersDe creatie van beurswaardeTotaal rendement voor de aandeelhouder (Total shareholder return – tsr):Uitgangspunten van de berekening:• het dividend wordt opnieuw belegd in BNP-aandelen en dan in BNP Paribas-aandelen; het belastingkrediet van 50% is inbegrepentot de opheffing van dit mechanisme in het begin van het boekjaar 2005;• uitoefening van het preferente voorkeursrecht bij de kapitaalverhogingen van maart 2006 en oktober 2009;• het gaat om brutorendementen, voorafgaand aan iedere heffing en makelaarscommissie.Resultaten van de berekening:In de tabel hieronder staat, voor de verschillende vermelde looptijden, de totale rendabiliteit bij het bezit van één aandeelvan BNP en vervolgens één van BNP Paribas, net als het jaarlijkse actuariële rendementspercentage.BezitsduurBeleggingsdatumHistorischeopeningskoersop debeleggingsdatum(in euro)Aantal aandelenop het einde vande berekeningsperiode(31/12/2010)OorspronkelijkebeleggingvermenigvuldigdmetJaarlijksactuarieelrendementspercentagesinds de privatisering 18/10/1993 36,59 3,86 x 5,03 + 9,84%17 jaar 03/01/1994 43,31 3,52 x 3,87 + 8,28%16 jaar 03/01/1995 37,20 3,46 x 4,42 + 9,74%15 jaar 02/01/1996 33,57 3,38 x 4,80 + 11,02%14 jaar 02/01/1997 30,40 3,28 x 5,14 + 12,41%13 jaar 02/01/1998 48,86 3,18 x 3,10 + 9,09%12 jaar 04/01/1999 73,05 3,12 x 2,03 + 6,09%sinds de oprichtingvan BNP Paribas01/09/1999 72,70 3,03 x 1,99 + 6,24%11 jaar 03/01/2000 92,00 3,03 x 1,57 + 4,18%10 jaar 02/01/2001 94,50 2,95 x 1,49 + 4,04%9 jaar 02/01/2002 100,40 2,85 x 1,35 + 3,42%8 jaar 02/01/2003 39,41 1,38 x 1,67 + 6,61%7 jaar 02/01/2004 49,70 1,33 x 1,27 + 3,50%6 jaar 03/01/2005 53,40 1,27 x 1,14 + 2,14%5 jaar 02/01/2006 68,45 1,23 x 0,85 - 3,10%4 jaar 02/01/2007 83,50 1,18 x 0,67 - 9,50%3 jaar 02/01/2008 74,06 1,14 x 0,73 - 9,92%2 jaar 02/01/2009 30,50 1,08 x 1,69 + 30,07%1 jaar 02/01/2010 56,11 1,03 x 0,87 - 12,66%18

More magazines by this user
Similar magazines