BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Met ‘One Bank for Corporatesin Europe’ biedt BNP Paribas zijnbedrijfsklanten een uniek platformmet een geïntegreerd netwerkvan 150 Business Centres verspreidover 23 landen.Een homogeen en kwalitatief dienstenaanbod op het helecontinent via één aanspreekpuntMet ‘One Bank for Corporates in Europe’ biedt BNP Paribas zijnbedrijfsklanten een uniek platform met een geïntegreerd netwerkvan 150 Business Centres verspreid over 23 landen. Een inBelgië gevestigd bedrijf wil zich vestigen in Duitsland, Nederlandof Turkije? Geen bankier meer nodig in elk land! ‘One Bankfor Corporates in Europe’ stelt een continue bankoplossingvoor met een homogeen en kwalitatief dienstenaanbod op hetvolledige continent via één enkel aanspreekpunt, namelijk via éénvan de 150 Business Centres waar ongeveer 1.700 RelationshipManagers ten dienste staan van 160.000 bedrijven.De sterkte van dit platform is een rechtstreeks gevolg van deintegratie van BNP Paribas en Fortis. De twee groepen haddenimmers allebei complementaire banknetwerken met eensterke aanwezigheid in Europa en door hun integratie bevindtBNP Paribas zich in een ongeëvenaarde positie op de marktvan de Europese ondernemingen. Naast de stevige positiein de vier ‘thuislanden’ (Frankrijk, Italië, België, Luxemburg)heeft de groep ook geconsolideerde posities in Turkije en Polen,een uitgebreid netwerk en wereldwijde Competence Centresgevestigd in Brussel. Deze laatste vier – Corporate & TransactionBanking Europe, Global Cash Management, Global Trade Solutionsen Global Factoring – werden begin 2010 opgericht en hebbenhet aanbod aan de bedrijven al gevoelig uitgebreid.De referentiebank bij uitstek worden voor de expansieprojectenvan bedrijven in EuropaMet ‘One Bank for Corporates in Europe’ mikt BNP Paribastegelijk op lokale ondernemingen die zich willen ontwikkelenbinnen Europa, multinationals die zich willen vestigen of willendoorgroeien op het oude continent en dochters van groteondernemingen die in meerdere Europese landen gevestigd zijn.Met sterke ambities: de referentiebank bij uitstek worden voor deexpansieprojecten van bedrijven in Europa, een actieve rol spelenbij de ontwikkeling van de Europese economie door aantrekkelijkeen efficiënte oplossingen aan te reiken en zijn positie verstevigenbij de lokale ondernemingen en multinationals die zich richtenop de Europese markt.Dit netwerk kenmerkt zich zowel door zijn uitgebreidheid alsdoor zijn nabijheid. Naast de onvermijdelijke aanbiedingenvan leningen, financieringen van internationale handel,cashmanagement of vastrentende producten stelt BNP Paribasook leasing- en factoringoplossingen voor en geeft de bank raadbij strategische groeioperaties of bij kapitaalverhogingen(fusies & overnames, herstructureringen, financial engineering).Zoveel metiers waarin de groep al een erkende expertise heeftop internationaal niveau. BNP Paribas is ook de Europesenummer één in de financiering van de internationale handel,leasing en de uitgifte van euro-obligaties. De groep is nummer2 (in leasewagenparkbeheer) voor leasing op lange termijn met‘full service’ van bedrijfswagens (met Arval) en nummer drie incashmanagement. Het aanbod van Corporate and InvestmentBanking (CIB), dat al heel wat onderscheidingen op zijn palmareskon schrijven, is gebaseerd op het mondiale leiderschap in definanciering van ondernemingen, het Europese leiderschap opde kapitaalmarkten en de markten van de afgeleide productenen een dynamische activiteit in Advisory.De groep heeft trouwens een sterk merk dat vierde geklasseerdis op de wereldranglijst van Commercial Banking en de vijfdeplaats inneemt bij Investment Banking.Bnp pariBas JaarversLag 201025

More magazines by this user
Similar magazines