BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

etailBankingRetail Banking in Frankrijk • 30BNL banca commerciale • 36BeLux Retail Banking • 40Europa-Middellandse Zeegebied • 45BancWest • 47BNP Paribas Personal Finance • 49Equipment Solutions • 52Bnp paribas realiseerde in 2010 meer dan de helft van zijninkomsten (54%) via retailbankieren en gespecialiseerdefinanciële diensten. De klantenbasis van de banknetwerkenomvat 22 miljoen particulieren, zelfstandigen, beoefenaarsvan vrije beroepen en ondernemers en 200.000 bedrijven,terwijl de gespecialiseerde kredietactiviteiten 13 miljoenactieve klanten tellen. In totaal werken er bij Retail Bankingruim 148.000 mensen in 52 landen, of 72% van het totalemedewerkersbestand van de groep.Retail Banking omvat zowel de kantorennetten (in totaal7.300 kantoren waarvan 6.500 in Europa en rond de MiddellandseZee) als de gespecialiseerde financiële diensten. Het geheelis geconcentreerd rond zeven autonome operationele entiteiten:• Retail Banking in Frankrijk;• BNL bc: Retail Banking in Italië;• BeLux Retail Banking: Retail Banking in België en Luxemburgontstaan uit de integratie van Fortis;• Europa-Middellandse Zeegebied: het kantorennet in CentraalenOost-Europa, het Middellandse Zeegebied en West-Afrika;• BancWest: Retail Banking in de Verenigde Staten;• Personal Finance: gespecialiseerde financieringsactiviteitenaan particulieren, consumentenkrediet en vastgoedkrediet;• Equipment Solutions: uitrustingsfinanciering voor ondernemingen.De originele organisatie van Retail Banking beoogt de transversalesamenwerking tussen de operationele entiteiten te bevorderen.Er zijn 8 transversale functies – Distribution, Markets & Solutions(DMS); IT Transverse; US Pilotage; Development; WealthManagement; Platforms, Operations and Processes (POP); HR;Brand and Communications – die hun expertise doorgevenaan de businessunits en gemeenschappelijke projecten ontwikkelen.In 2010 bleek dat deze organisatie bijzonder doeltreffend werkt,net als het geïntegreerde industriële distributie- en productiemodel.Met Retail Banking is BNP Paribas leider in private banking (1)in de eurozone, leider in consumentenkrediet (2) , cashmanagement (3)en uitrustingsfinanciering aan ondernemingen (4) in Europa.Dankzij de integratie van de netwerken van Retail Banking en CIBis BNP Paribas een toonaangevende bank voor ondernemingendie zich in Europa willen ontwikkelen.Bnp paribas, parijs.(1) Bron: intern onderzoek gebaseerd op door de concurrentie gepubliceerde informatievan 30 september 2010.(2) Bron: jaarverslagen van consumentenkredietverschaffers.(3) Bron: TMI, 2010.(4) Bron: klassement Leaseurope 2009, gepubliceerd in september 2010.28

More magazines by this user
Similar magazines