BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

2010 in heT KorT2.255kantoren in Frankrijk32.000medewerkersOm nog dichter bij de klanten te staan, wordt het netwerk van Retail Banking in Frankrijkjaar na jaar verstevigd. Eind 2010 telde het 2.255 kantoren, waarvan er meer dan1.460 uitgerust zijn met het ‘Ontvangst en Service’-concept, en 5.620 bankautomaten.Voortaan past het dus nog beter in de multichannelorganisatie. Het netwerk van RetailBanking in Frankrijk focust op regio’s met een sterk economisch groeipotentieel, meteen penetratiegraad van maar liefst 18% in Île-de-France (1) . Kenmerkend is voortsde sterke aanwezigheid in de ‘Upper affluent’-segmenten van de particuliere klantenen een eersterangspositie op de ondernemingsmarkt met een penetratiegraad van 38% (2)voor bedrijven met meer dan 50 medewerkers.De 32.000 medewerkers zijn vooral actief in het BNP Paribas-kantorennetwerk, maar ookbij Banque de Bretagne, het factoringbedrijf BNP Paribas Factor, het groeikapitaalbedrijfBNP Paribas Développement en het telebewakingsbedrijf Protection 24.De rol van de adviseurs die in de kantoren werkzaam zijn, wordt verder versterkt om beterte voldoen aan de verwachtingen van de klanten. Het netwerk is georganiseerd naargelanghet type klant:• 2.255 kantoren voor particulieren en voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepenen ondernemers;• 221 Private Banking Centres: het meest uitgebreide privatebankingnetwerk in Frankrijk (3) ;• een uniek netwerk van 28 Business Centres voor bedrijfsklanten, verspreid over het Fransegrondgebied en twee supportafdelingen: Service Assistance Enterprise (SAE) en CashCustomer Services (CCS);• 32 ondernemershuizen die ondernemers en kmo’s begeleiden bij het beheer van hunvermogensbeheerprojecten of projecten die verband houden met de levenscyclus van hun bedrijf.BNP Paribas, LyonDie organisatie wordt aangevuld met een Client Relations Centre (CRC) en backoffices diebelast zijn met de verwerking van de transacties. Via drie platforms in Parijs, Orléans enRijsel centraliseert het CRC de oproepen naar de kantoren en zorgt het voor de verwerkingvan de e-mails die de klanten sturen. Wat de backoffices betreft, worden de geïntegreerdeIT-systemen over het hele Franse grondgebied aangevuld met Production and Sales SupportBranches die gespecialiseerd zijn volgens het transactietype. Eind 2010 stonden61 productiecentra in voor de verwerking van de transacties.Verder is er op www.bnpparibas.net een specifieke ruimte voor sparen: NetÉpargne. Ze bevatinformatie over spaarproducten en levensverzekeringen en biedt ook de mogelijkheid omop die producten in te tekenen. Het contactcenter ‘Net Crédit Immo’ zorgt er bovendienvoor dat aanvragen voor een vastgoedkrediet binnen de 48 uur worden afgehandeld.Daarnaast breidt RBF zijn bankdiensten aan particulieren verder uit via de multichannelbenaderingmet automaten in de kantoren, raadpleging en beheer van rekeningen via mobiel internet en sms,nieuwe diensten en leningen online en de oprichting van een onlinebank: NET Agence.kantoor Bnp paribas,parijs (La défense)(1) Marktonderzoek 2010 BNP Paribas RBF, percentage inwoners van Île-de-France, grote klanten van BNP Paribas.(2) Marketingstudies 2010 BNP Paribas RBF.(3) Interne bron.Bnp pariBas JaarversLag 201031

More magazines by this user
Similar magazines