BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

BNP Paribas, LyonPubliciteitscampagne van de Private Bank2010 was stimulerend voor de activiteiten en de opbouw van relaties• Er kwamen heel veel relaties tot stand met nieuwe klanten. Gesterkt door de krachtige dynamiekop de jongerenmarkt, de bijdrage van NET Agence – die goed was voor ruim 8.000 nieuweklantenrelaties – en de inbreng van vastgoedfinancieringen, steeg het aantal zichtrekeningen metmeer dan 190.000 per eind december 2010. Parallel daarmee begeleidden de adviseurs van hetnetwerk per eind december meer dan 11.300 nieuwe klanten naar adviseurs van Private Banking.• Deze stimulerende activiteit vertaalde zich in een stijging van het marktaandeel zowel voorde kredieten aan de gezinnen – goed voor een stijging van 9,3% per eind december 2010, hoger dusdan de stijging van de markt – als voor de algemene spaartegoeden van de gezinnen waarvan hetmarktaandeel steeg met 10 basispunten per eind december 2010. Per eind december 2010 telde debank 2 miljoen ‘livrets A’ (spaarboekjes), goed voor een uitstaand bedrag van 6,1 miljard euro.Publiciteitscampagnevoor professionelenen ondernemersZakelijke klanten en ondernemersIn 2010 zette BNP Paribas zich vooral in om het kredietaanbod aan micro-ondernemingen,zeer kleine bedrijfjes en kmo’s te stimuleren.Retail Banking in Frankrijk voerde dan ook commerciële acties zoals ‘BNP Paribas aime tous les créateurs’(‘BNP Paribas houdt van alle ontwerpers’) in februari, ‘Portes ouvertes aux commerçants et artisans’(‘Opendeurdagen voor handelaars en ambachtsmensen’) in april, een deelname aan de ‘Journéesdu micro-crédit’ (‘Microkredietdagen’) georganiseerd door ADIE (Association pour le Droit à l’InitiativeEconomique) in juni en een eerste deelname aan het autosalon ‘Mondial de l’auto’ in september.Retail Banking in Frankrijk blijft ook de kmo’s en hun bedrijfsleiders met raad en daad bijstaan doorspecifieke teams samen te zetten in de ‘Maisons des Entrepreneurs’ (ondernemershuizen).Nog op het vlak van financiering en begeleiding van zeer kleine bedrijfjes en kmo’s bouwdeRetail Banking in Frankrijk een volledig productgamma uit:• Voor de financiering van investeringen werd de doelstelling om, vóór eind 2010, 40.000 projectenbinnen een budget van 5 miljard euro te financieren en een budget van 150 miljoen eurovoor kortetermijnkredieten aan zeer kleine bedrijfjes ter beschikking te stellen, ruimschootsoverschreden met 50.000 projecten voor een bedrag van 6 miljard euro aan kredieten.• Om het eigen vermogen te versterken verhoogde de dochteronderneming BNP ParibasDéveloppement haar beleggingsdoelstelling van 50 miljoen euro naar 150 miljoen euroover 12 maanden.Bnp pariBas JaarversLag 201033

More magazines by this user
Similar magazines