BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

etaiL Banking in FrankriJkRetail Banking in Frankrijk onderscheidde zich ook op innovatievlak door de eerste bankin Frankrijk te worden die via de gsm toegang biedt tot de bedrijfs- en professionele rekeningen.Deze mogelijkheid vervolledigt de internetlancering en -ontwikkeling van kredietverstrekkingaan zakelijke klanten. Al dit engagement weerspiegelt zich in de talrijke trouwe klanten, maar ookin het feit dat 47.000 zakelijke klanten en ondernemers in 2010 bij ons klant zijn geworden.Ondernemingen, instellingen en organisatiesBusiness Centres staan steeds dichter bij de klantDe steeds specifiekere klantenbehoeften zetten BNP Paribas ertoe aan om verschillendecommerciële benaderingen toe te passen naargelang de marktsegmenten van deondernemingen, instellingen en grote organisaties. De groep combineert daarbij expertisemet nabijheid. De 28 Business Centres verspreid over het hele land, waaronder éénBusiness Centre dat volledig gewijd is aan grote organisaties, vormen de kern van dit model.Business Account Officers in de Business Centres en ‘Responsables Grandes Relations’ bijde Regionale Directie begeleiden de middelgrote tot grote bedrijven.Twee professionele supportdiensten, SAE (Service Assistance Enterprises) en Cash CustomerService (CCS), vullen die organisatie aan.2010 in heT KorT47.000nieuwe zakelijke klanten en ondernemersbij BNP Paribas in 201028business centres10kantoren voor ondernemingenRegionale marktenzalenDe zeven regionale marktenzalen begeleiden de grote en middelgrote ondernemingen ende grote organisaties en instellingen zo goed mogelijk bij hun schuldenbeheer, de indekkingtegen wisselkoersrisico’s en bevoorradingskosten voor grondstoffen. De marktenzalen biedenook het volledige gamma beleggingsproducten aan, van de geldmarktfondsen (Instellingenvoor Collectieve Beleggingen in Roerende Waarden) tot gestructureerde producten, om zobeleggingen te optimaliseren voor de volledige looptijd en de onderliggende waarden.Producten- en dienstenaanbod van de hele groepRetail Banking in Frankrijk ontwikkelt zijn commerciële acties voor ondernemingen, instellingenen grote organisaties door de knowhow van alle metiers van de groep te benutten en door metsucces aan cross-selling te doen: wisselkoers- en rentederivaten, beleggingen, internationalehandelstransacties, gespecialiseerde financieringen, Private Banking in het bijzonder.BNP Paribas Cash Management2010 was een scharnierjaar voor BNP Paribas Cash Management. Het gaf immers blijk vanzijn sterke ambities in talrijke projecten, niet enkel om het globale aanbod te versterkenmaar ook om de lokale oplossingen een duwtje in de rug te geven. Denk maar aan:• belangrijke investeringen op Europees vlak, met de creatie van de SEPA-betalingsplatforms(Single Euro Payments Area) Credit Transfer en Direct Debit, die van BNP Paribaseen pionier maken op dit vlak;BNP Paribas, Parijs (La Défense)34

More magazines by this user
Similar magazines