BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

etaiL Banking BNL BANCA COMMERCIALEBnLBanCaCommerCiaLeBnL banca commerciale (BnL bc), de zesde grootsteItaliaanse bank wat totale activa (1) en kredietverleningaan klanten (1) betreft, is één van de voornaamste actorenvan het Italiaanse bank- en financiewezen.(1) Bron: interne ramingen gebaseerd op de financiële informatie gepubliceerdop 30 september 2010.BnL, Rome36

More magazines by this user
Similar magazines