BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

BNL bc speelt met een volledig gamma van bank-, verzekerings- en financieringsdienstenin op de behoeften van zijn uitgebreide en gediversifieerde klantenbasis, die bestaat uit:• ongeveer 2,5 miljoen particuliere klanten en meer dan 16.000 privatebankingklanten(geteld per gezin);• meer dan 157.000 kleine ondernemingen (met een omzetcijfer van minder dan 5 miljoen euro);• 27.000 middelgrote en grote ondernemingen, waarbij voorrang wordt gegevenaan de topklanten, een subsegment bestaande uit ongeveer 450 groepenen 1.500 exploitatievennootschappen;• 16.000 lokale overheden en verenigingen zonder winstoogmerk.In Retail and Private Banking is BNL zeer goed gepositioneerd in kredietverlening aan klanten(meer bepaald voor de kredieten voor residentieel vastgoed, met een marktaandeel vanongeveer 7% (1) ) terwijl het ook een goede depositobasis heeft (marktaandeel van ongeveer3,5% (1) ) die beduidend groter is dan zijn penetratiegraad op de markt op basis van het aantalkantoren (2,6% (1) ).BNL, RomeBNL bc doet het ook al jaren uitstekend in het segment van de grote ondernemingenen de lokale overheden waar het respectievelijk een marktaandeel heeft van ongeveer5% en 6% (1) en een erkende knowhow in grensoverschrijdende betalingen, projectfinanciering,gestructureerde financiering en factoring (de gespecialiseerde dochter Ifitalia staat in Italiëop de derde plaats voor uitstaande kredieten (2) en op de tweede plaats op basis vanhet omzetcijfer (2) ).BNL bc is uitgerust met een multichanneldistributiemodel georganiseerd in vijf regio’s(‘direzioni territoriali’) met een specifieke structuur voor Retail and Private Banking enerzijdsen Corporate anderzijds:• 104 retailgroepen (‘distretti’) met meer dan 860 kantoren;• 29 Private Banking Centres;• 20 Business Centres met 52 kantoren die de portefeuilles beheren van de kmo’s, groteondernemingen, lokale overheden en de openbare sector.Verder zijn er in Italië 5 Trade Centres die de ondernemingen een platform van producten,diensten en oplossingen bieden voor hun grensoverschrijdende activiteiten bovenop hetinternationale netwerk van BNP Paribas. Het netwerk van de ‘Italian Desks’, dat de Italiaanseondernemingen bij hun transacties in het buitenland en multinationale groepen bij hunrechtstreekse investeringen in Italië begeleidt, bedient momenteel 10 landen, waarvande meeste in het Middellandse Zeegebied gelegen zijn.Het multichannelaanbod wordt zowel voor particulieren als voor ondernemingen aangevuldmet meer dan 1.900 bankautomaten en 25.000 terminalverkooppunten en met bankdienstenaangeboden via telefoon en internet.De bank steunt verder op gespecialiseerde administratieve diensten op regionaal vlakdie nauw samenwerken met het distributienetwerk om de klantentevredenheid, zowel internals extern, te verbeteren door kwalitatief hoogstaande en doeltreffende diensten te verlenenen door een beter beheer van de operationele risico’s te garanderen.(1) Bron: interne statistische gegevens van Banca d’Italia op 30 september 2010.(2) Bron: interne gegevens en Assifact op 31 december 2010.Bnp pariBas JaarversLag 201037

More magazines by this user
Similar magazines