BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

etaiL Banking BNL BANCA COMMERCIALEUitwerking van de strategie binnen een uitdagende contextIn de tweede helft van 2009 begon de Italiaanse economie stilaan opnieuw op te leven.Dit herstel bleef in 2010 aanhouden onder impuls van de export, ondanks het feit dat deindustriële sector gestaag dynamiek moest prijsgeven en de gezinsconsumptie op een laagpitje bleef.Als antwoord op het uitdagende handelsklimaat en de druk van verscheidene wijzigingen inde reglementering die tijdens het jaar ingevoerd werden, bleef BNL bc zich concentreren opzijn voornaamste bedrijfsdoelstellingen om te komen tot duurzame ontwikkeling, terwijl hettegelijk zorgde voor hoge efficiëntie, risicocontrole en het behoud van aangepaste ratio’s voorhet eigen vermogen:• proactieve businessinitiatieven om de inkomstengroei kracht bij te zetten door detoetredingskosten te beperken en de synergieën met Investment Solutions, Corporate &Investment Banking (CIB) en Personal Finance te optimaliseren;• verdere investeringen in groei: belangrijk programma voor de opening en vernieuwing vankantoren;• vereenvoudiging van bedrijfsprocessen en striktere acties voor kostenbeheersing;• lancering van een Human Resources-plan voor Italië, dat focust op opleiding enmobiliteitsprogramma’s;• specifieke acties om de verslechterende kwaliteit van de activa te controleren en opnieuwop te krikken;• integratie van Fortis Italia en Banca UCB; synergieën met Findomestic benutten;• verbetering van compliance en interne controle om bedrijfsrisico’s structureel te doen dalen.2010 in heT KorT860kantoren29centra voor privébankieren20business centresRetail & Private BankingHet Italiaanse retailbankingsysteem ondervond hinder van de lage rentevoeten,de toegenomen reglementeringsdruk en de concurrentie van agressieve nieuwkomersop de markt. Om de impact van deze ongunstige externe factoren te beperken en de groeiaan te wakkeren, concentreerde BNL bc zich op de volgende prioriteiten:• Stijging van het aantal zichtrekeningen en verbetering van de klantenmix op het vlakvan kwaliteit en waarde:- uitbreiding van het klantenbestand door zichtrekeningen te openen en door het aantalcommerciële overeenkomsten uit te breiden om salarissen op BNL-rekeningen te storten;- toename van cross-selling door de synergiemogelijkheden met Investment Solutionsen Personal Finance optimaal te benutten;- verbetering van de dienstverlening en de klantentevredenheid door te focussen op het‘Affluent’-segment (‘de grote vermogens’).• Verdere ontwikkeling van een multichannelbenadering om de dienstverlening voor alleklantensegmenten te verbeteren en tegelijk de kosten voor de dienstverlening aan het‘Mass’-segment (‘de doorsnee klanten’) te doen dalen.• Verbetering en vereenvoudiging van kredietprocessen voor zakelijke klanten om de termijnin te korten waarbinnen het krediet wordt goedgekeurd, terwijl de focus op de kwaliteitvan de activa blijft liggen.• Afronding van de lancering van de nieuwe beleggingsadviesdiensten:- verbeterde analyse en evaluatie van de beleggingsportefeuilles van klanten wat risicoen rendement betreft;- aanpassing van het model aan een bredere klantenbasis.BNL, Rome38

More magazines by this user
Similar magazines