BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

• Verdere ontwikkeling van een nieuwe strategie voor de structurering en distributievan beleggingsproducten:- vernieuwing van het productaanbod door het te vereenvoudigen en de toetredingskostente beperken;- Lancering van een nieuw flexibel multisupportgamma van bankverzekeringen waarbijtraditionele en ‘unit-linked’ componenten worden samengevoegd en klanten een groterekeuze aan beleggingscategorieën krijgen die passen bij hun risicoprofiel.• Voortzetting van de inspanningen om de distributiecapaciteiten te verbeteren:- opening van 54 nieuwe kantoren in 2010 terwijl de uitvoering van het vernieuwings/herstructureringsplan voor het netwerk op zijn einde loopt;- nieuwe module voor het salesplatform die de gebundelde verkoop van productenvergemakkelijkt: klanten tekenen slechts één contract waardoor ze tijd uitsparenen de procedures vereenvoudigd worden;- lancering van een vooraf goedgekeurd kredietaanbod voor bestaande klanten meteen substantieel kredietverleden bij BNL.Corporate BankingNet als Retail & Private Banking bleef ook Corporate Banking in 2010 kampen meteen moeilijk economische klimaat waarin minder vraag was naar leningen op korte termijnen er meer concurrentie op de kredietmarkten was. De vraag naar leningen op (middel)lange termijn bleef wel stabiel maar eerder door schuldconsolidatie dan door investeringen.De businessstrategie was gericht op een vergroting van het marktaandeel en een hernieuwdenadruk op risicoloze inkomsten en verder op de ontwikkeling van synergieën binnende groep, vooral in de CIB-activiteiten:• Duidelijke trend van toenemend marktaandeel:- stijging van het marktaandeel voor kredieten voor het derde opeenvolgende jaar;- sterkere positie in deposito’s, zelfs op een complexe markt met veel concurrentendie terrein verliezen.• Een groeiende en winstgevendere (middel)langetermijnportefeuille:- stijging van het rendement op de stock leningen;- duidelijke stijging van de uitstaande bedragen;- voor het tweede opeenvolgende jaar meer dan een verdubbeling van de leningenmet overheidsgaranties:- sterke stijging in nieuwe volumes van de leasingactiviteit.• Verbeterde rentabiliteit van cashmanagement en handelskrediet:- groeipercentage van meer dan 10% voor de cashmanagementstromen en rentabiliteitvoor cashmanagement en handelsfinanciering dankzij de gegenereerde provisies;- snelle groei van de provisies op basisdiensten, hoger dan die van de rentemarges.• Verhoogde commerciële activiteiten:- aanhoudend positieve trend in klantenwerving dankzij nieuwe tools en normenvoor het aantrekken van potentiële klanten;- uitbreiding van het productaanbod met nieuwe producten voor de internationalemarkten en de kmo’s;- instandhouding van nauwe relaties tussen de klanten en het management van de bank(ontmoetingen met 1.800 klanten tijdens ruim 40 lokale en nationale evenementen).BNL, RomeBnp pariBas JaarversLag 201039

More magazines by this user
Similar magazines