BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

BNP PARIBAS FORTISRetail & Private Banking (RPB)BNP Paribas Fortis staat op de eerste plaats in het segment van de particuliere klantenin België (1) , met 3,7 miljoen klanten en toonaangevende posities in alle bankproducten.Er wordt een multichanneldistributiestrategie gebruikt om de retailklanten te benaderen ente bedienen. Het kantorennet bestaat uit 1.014 kantoren, aangevuld met 650 verkooppuntenvan de joint venture met Bank van de Post en 311 franchises onder de merknaam Fintro (2) .Het platform Client Relationship Management (CRM) van RPB beheert een netwerk van2.300 geldautomaten, alsook de bankdiensten voor PC banking (1,3 miljoen gebruikers),Mobile banking en Phone banking.Met zijn 36 Private Banking Centres is BNP Paribas Fortis een belangrijke speler op deBelgische privatebankingmarkt. Particulieren met activa van meer dan 250.000 euro komenin aanmerking voor deze diensten. Wealth Management bedient ongeveer 1.500 klanten metactiva die meer dan 4 miljoen euro bedragen.2010 in heT KorT3,7miljoen klanten1.014kantoren36Private Banking CentresGoede resultaten en een verbetering van de klantentevredenheidIn 2010 kon BNP Paribas Fortis Retail & Private Banking mooie cijfers voorleggen qua instroomvan nieuw kapitaal. Dat was vooral te danken aan de Online Spaarrekening Premiumdie gelanceerd werd in december 2009. Er werd ook een aanzienlijke stijging vastgesteldvan de professionele kredieten en de hypothecaire leningen, met een toename van hetmarktaandeel. Het nieuwe Private Banking zette een puik resultaat neer voor het eersteactiviteitenjaar en bracht met de Patrimoniale Overeenkomst een volledig aanbod op de markt.De permanente inspanningen om de klantentevredenheid te optimaliseren werden beloond.In vergelijking met juni 2009 gaan de tevredenheidscores bij RPB er duidelijk op vooruit.Vandaag zijn de klanten opnieuw even tevreden als voor de crisis. De bank vertrekt daarbijvan vijf beloften aan de klanten, namelijk: ‘wij zijn een bank die luistert, die toegankelijk is,die duidelijke informatie geeft, die met u meedenkt en die betrokken is’. Die beloften zijndoorgedrongen in alle echelons van de organisatie en worden gesmaakt door de klanten.Er werd een duidelijke vooruitgang geboekt voor de multichanneldiensten met de vernieuwingvan de internetsite, die nu veel gebruiksvriendelijker oogt, en de lancering van MobileBanking. Speciale aandacht ging ook uit naar de kantoren, waarbij extra werd ingezet opde kwaliteit van het advies en het aantal adviseurs. Ook werden er belangrijke initiatievengenomen om de dienstverlening aan zelfstandigen en kmo’s te verbeteren. Zo werden er,naast de specialisten in betalingen en kredieten, nieuwe Professional Bankers in dienstgenomen. Door de versterking van de administratieve support kunnen zij nu meer tijdbesteden aan professioneel advies. Dankzij die structurele aanpassingen kan de bankde klanten in 2011 een volledig uitgebouwde multichanneldienst bieden.Er werden enorme communicatie-inspanningen geleverd om het vertrouwen terug tewinnen en om van BNP Paribas Fortis een sterk merk te maken. De hoekstenen van dezecommunicatie zijn: een positief imago, objectieve informatie en een partner die helderen persoonlijk advies verstrekt.BNP Paribas Fortis,Brussel(1) Bron: studie BNP Paribas Fortis.(2) In december 2010 telde Fintro 1.060 medewerkers, meer dan 336.257 klanten en had het meer dan 10,9 miljard euro aan deposito’s.Bnp pariBas JaarversLag 201041

More magazines by this user
Similar magazines