BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

etaiL Banking EUROPA-MIDDELLANDSE ZEEGEBIEDeuropamiddeLLandseZeegeBiedBnp paribas, WarschauEuropa-middellandse zeegebied (Em) bedienteen vijftiental landen via een netwerk van 2.220 kantoren.zo is de businessunit aanwezig in turkije, Centraal- en oost-Europa (polen en oekraïne), in het zuiden van het middellandsezeegebied (marokko, Algerije, tunesië en Egypte) en in Afrikaten zuiden van de Sahara. Em ontplooit er progressief hetgeïntegreerde retailmodel van de groep Bnp paribas. datbleek immers een succesformule voor Retail Banking op dethuismarkten doordat het de lokale klanten laat profiterenvan de deskundigheid die het sterke punt van de groep vormt(dynamische segmentering van klanten, cashmanagement,handelsfinanciering, multichanneldistributie, gespecialiseerdefinancieringen, private banking…).Bnp pariBas JaarversLag 201045

More magazines by this user
Similar magazines