BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

etaiL Banking europa-middeLLandse ZeegeBiedIn juni 2010 sloten BNP Paribas, de groep Colakoglu (medeaandeelhouder van TEB sinds 2005)en BNP Paribas Fortis een protocolovereenkomst voor de fusie van TEB (Türk Ekonomi Bankasi A.Ş.)en Fortis Bank in Turkije. Over de fusie van de twee entiteiten werd gestemd op de AlgemeneVergaderingen van de twee banken op 25 januari 2011. De juridische fusie kwam tot standop 14 februari 2011.Corporate banking verstevigtOm de ondernemingsactiviteiten uit te bouwen,heeft EM zich uitgerust met een centraal CorporateBanking-team met een uitgebreider takenpakket.Zijn rol: de landen helpen om de strategie vanBNP Paribas op het gebied van cashmanagementen financiering toe te passen, cross-selling tebevorderen en de organisatie en de follow-upvan het commercieel beleid te structureren.Kantoor TEB in IstanboelIn TurkijeTEB en Fortis Bank in Turkije speelden snel in op het Turkse economische herstel,dat gekenmerkt werd door een sterke groei van de kredieten samen met een verlagingvan de interestmarges en een daling van de risicogerelateerde kosten in vergelijking met 2009.In het Middellandse Zeegebied en AfrikaHet netwerk Europa-Middellandse Zeegebied (EM) zette zijn investeringsinspanningenvoort door 45 kantoren te openen. Het geïntegreerde model wordt er verder ontplooidop de volgende manier:• de ontwikkeling van een in de bank geïntegreerde activiteit Personal Finance in Egypte en Tunesië;• de ontplooiing van de multichannelbank in Marokko;• de eerste ervaringen met Mobile Banking in Ivoorkust, Senegal en Mali.In Oost-Europa• vond de verdere herstructurering van de bank in Oekraïne plaats met de overname vande minderheidsaandeelhoudersparticipatie door de groep, de herkapitalisatie vande entiteit en de versterking van het partnership met de EBRD (European Bank forReconstruction and Development). De kredietactiviteit werd selectief opnieuw gelanceerden er was gedurende het hele jaar een gestage instroom van deposito’s.• werd de entiteit Fortis Bank in Polen geïntegreerd in het EM-netwerk. 2010 was een jaar vanconsolidatie met een licht positief resultaat na zware verliezen in 2009 en de structureringvan de commerciële activiteiten volgens het geïntegreerd model van Retail Banking.In beide entiteiten is de risicogerelateerde kost duidelijk afgenomen in vergelijking met 2009.Kantoor BMCI in CasablancaEen ‘multichannel’-retailstrategieDe speerpunt van het BNP Paribas-modelis de multichanneldistributie. Deze wordtin de EM-landen ontwikkeld. Het model werdeind 2009 uitgewerkt in Oekraïne en beschiktal over talrijke tools. Het is voortaan ookoperationeel in Marokko en zal binnenkortontplooid worden in Turkije en Polen.EM is ook duidelijk aanwezig in de vijf Golfstaten en ontwikkelt zich in Aziëvia 2 minderheidsparticipaties in China en Vietnam.Kantoor Bank of Nanjing in Nanking (China)46

More magazines by this user
Similar magazines