BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

etaiL Banking BANCWESTBank of the West stelt een uitgebreid gamma van producten en diensten voor aan particuliereklanten, professionele klanten en ondernemingen in 19 staten van het Westen en het Midwestenvan de Verenigde Staten. De bank houdt ook sterke posities aan in bepaalde gespecialiseerdefinancieringsactiviteiten (financiering van boten, vrijetijdsvoertuigen, religieuze gemeenschappen,lage-intrestleningen aan kmo’s, landbouwfinancieringen) overal in de Verenigde Staten.Met een marktaandeel van meer dan 40% wat deposito’s betreft (1) , is First Hawaiian Bankde grootste financiële instelling van de staat Hawaï, waar het een ‘dicht-bij-de-klant’-dienstverlening biedt aan particulieren en ondernemingen.BancWest, dat in totaal 11.300 medewerkers en 769 kantoren telt, heeft nu ongeveer 5 miljoenklantenrekeningen. Per 31 december 2010 bedroeg het balanstotaal circa 73 miljard dollar.Qua deposito’s staat de bank op de zevende plaats (1) van de commerciële banken van hetWesten van de Verenigde Staten.Een bekroonde klantenserviceVoor het derde opeenvolgende jaar werdde kwaliteit van de dienstverlening bekroond.Bank of the West eindigde eerste (2) op het vlakvan klantentevredenheid in het klassementvan de retailbanken uit het westen van deVerenigde Staten.Positieve geconsolideerde resultatenHet herstel van de Amerikaanse economie in 2010 verliep traag en grillig en steundegrotendeels op ondernemingen die hun voorraden opnieuw aanvulden en op de massalebegrotingssteun. De gezinsuitgaven stegen immers slechts licht en de residentiëlevastgoedmarkt kende geen heropleving. De kenmerken en de gematigde omvang van dit herstelleidden dan ook niet tot een daling van de werkloosheid. Die bleef rond 10% schommelen.Hoewel de kredietvraag benedenmaats bleef, kon Bank of the West toch de uitholling van zijnsteun aan de klanten beperken. Bovendien steeg de instroom van deposito’s aanzienlijk.Terwijl het zich begon aan te passen aan de reglementaire verplichtingen in volle evolutie,zette Bank of the West toch ook zijn commerciële en infrastructuurinvesteringen voort.Dat had een positieve weerslag op het aantrekken van nieuwe klanten en op de uitrustingsgraadqua producten en diensten van bestaande klanten.Dankzij deze elementen en de duidelijke daling van de risicolast werd Bank of the Westwinstgevend in 2010.Bank of the West, Los AngelesIn een lokaal verzwakt economisch klimaat zette First Hawaiian Bank ook dit jaar uitstekendecommerciële prestaties neer door zijn marktaandeel te verhogen in deposito’s en zijnleiderspositie in de archipel te versterken. Dankzij de preventieve maatregelen die vroegergenomen werden, behaalde First Hawaiian Bank in 2010 een hoge rentabiliteit, vergelijkbaarmet die van 2009.Globaal genomen kon BancWest, ondanks het aanhoudend moeilijke economische en financiëleklimaat in de Verenigde Staten, zijn commerciële positie versterken. De duidelijke verbeteringvan de kwaliteit van zijn kredietportefeuille, die opvallender was dan bij de concurrentie,en de normalisering van de financiële markten, vertaalden zich in een sterke daling (een afnamemet meer dan de helft) van de risicogerelateerde kosten, zodat de geconsolideerde resultatenopnieuw positief waren.(1) Bron: SNL Financial, 30 juni 2010.(2) Bron: JD Power & Associates.48

More magazines by this user
Similar magazines