BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

etaiL Banking BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEBNP Paribas Personal Finance, nummer 1 in Europavoor consumentenkredietBNP Paribas Personal Finance biedt een volledig gamma van consumentenkredieten,dat ofwel toegankelijk is op de verkoopplaats (winkel, autoconcessiehouder), of via zijngemachtigde tussenpersonen (makelaars, vastgoedmakelaars, promotors), of rechtstreeksvia de Client Relations Centres en internet.Verder heeft BNP Paribas Personal Finance van het partnership een volwaardig metiergemaakt, dat steunt op zijn knowhow om alle soorten geïntegreerde kredieten en dienstenaan te bieden aangepast aan de activiteiten en de commerciële strategie van zijn partners.Zo is BNP Paribas Personal Finance een modelpartner voor bekende merken (handelaars,dienstverleners, banken en verzekeringsmaatschappijen).2010 in heT KorTNiN frANr.kri1Jk eN euroPA oP Het geBiedvAN coNsuMeNteNkredieteNVerantwoorde kredietverstrekking staat centraal in debedrijfsstrategieVia de commerciële merken Cetelem en Findomestic zet BNP Paribas Personal Finance zichin voor de ontwikkeling van een verantwoorde kredietverstrekking (Crédit responsable®),zowel in de praktijk, als in de communicatie. Het vindt immers dat het consumentenkredietduurzaam moet bijdragen tot de verbetering van de persoonlijke en sociale levenskwaliteitvan de consument. Daarbij spitst het zich toe op vier belangrijke trends:• een gamma van producten en diensten ontwikkelen dat inspeelt op de klantenbehoeften;• zoveel mogelijk mensen toegang verlenen tot kredieten;• elke klant naargelang zijn persoonlijke situatie begeleiden;• de strijd aangaan met te zware schuldenlasten.In Frankrijk stelt BNP Paribas Personal Finance een informatiedienst overconsumentenkrediet ter beschikking van het publiek via de niet-commerciële website:www.moncreditresponsable.com.Sinds 2007 steunt BNP Paribas Personal Finance de ontwikkeling van het persoonlijkemicrokrediet gewaarborgd door het Fonds de Cohésion Sociale (FCS). Eind 2010 had deonderneming meer dan 200 microkredieten gefinancierd voor een bedrag van 428.111 euro.Nieuwe wereld, nieuwe stand van zakenBNP Paribas Personal Finance vernieuwt zijn businessmodelvoor consumentenkredietenPubliciteitscampagne Findomestic in ItaliëIn 2010 onderging de internationale kredietsector een versnelde, diepgaande veranderingwaarbij nieuwe eisen van consumenten gecombineerd werden met een vernieuwdereglementering en een duidelijke versterking van de nieuwe technologieën binneneen Europese economische context die minder gunstig was dan in het verleden.Om zijn verdere ontwikkeling in dat nieuwe klimaat te waarborgen, stelde BNP ParibasPersonal Finance zich tot taak om de noodzakelijke vernieuwing van zijn businessmodel,die in 2009 van start ging, verder te ontplooien en uit te breiden. Daar kon de ondernemingin 2010 de eerste vruchten van plukken: het nettoresultaat vóór belastingen maakteeen mooie sprong voorwaarts.50

More magazines by this user
Similar magazines