BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Wat partnerships betreft – een strategische pijler van BNP Paribas Personal Finance– werden er in 2010 drie heel belangrijke overeenkomsten gesloten: in Duitslandmet Commerzbank (1) voor de oprichting van Commerz Finanz, een joint venture voorconsumentenkrediet; in Frankrijk met de groep BPCE (2) voor een langetermijnalliantie;en op Europees vlak met PayPal voor de ontwikkeling van een onlinekredietaanbod.Eersterangsposities in Europa en sterke ontwikkeling in de rest van EuropaIn Italië slaagde Findomestic, één van de toonaangevende spelers in consumentenkrediet,erin om een hogere groei te laten optekenen dan de markt in een steeds stringenterreglementair klimaat.In België is BNP Paribas Personal Finance voortaan een hoofdrolspeler via zijn dochterAlpha Credit – de nummer 1 in autofinancieringen op de verkoopplaats – en ontwikkelt hetbelangrijke bankpartnerships (onder meer met Bank van de Post en BNP Paribas Fortis inBelgië en met BGL BNP Paribas in Luxemburg).In Frankrijk, de traditionele thuismarkt van BNP Paribas Personal Finance, slaagde dezebusinessunit er op alle gebieden in om zijn commerciële activiteiten opnieuw op eendynamische manier te lanceren, na het jaar 2009 dat vooral gericht was op risicobeheersing.Bovendien stelde BNP Paribas Personal Finance zich tot taak zijn aanbod uit te breidenop het vlak van sparen en voorzorg. Zo werden er vijf nieuwe producten gelanceerd,waaronder drie spaarproducten – het Livret A (spaarboekje), de Compte Epargne Cetelem(spaarrekening) en het verzekeringscontract via Cetelem Placement Vie – en tweeverzekeringsproducten: Protexxio Epargne en Protexxio Capital Famille.In het kader van zijn beleid voor verantwoorde kredietverstrekking (crédit responsable®) namBNP Personal Finance twee belangrijke beslissingen: het instellen van een onafhankelijkebedrijfsbemiddelaar ten dienste van de klanten en het heroriënteren van de FondationCetelem op het vlak van budgetopleiding in samenwerking met de voornaamste Franseverenigingen die zich over dit thema buigen. Qua communicatie doet Cetelem zijn intrede bijde actiefste digitale Franse merken alle eer aan: het eindigt eind 2010 in ‘pole position’ vande bankmerken op YouTube, met meer dan 1,5 miljoen bekeken video’s voor het Cetelem-net.Buiten West-Europa, in de landen waar BNP Paribas Personal Finance geen krachtigemerkfranchise heeft en waar BNP Paribas aanwezig is via zijn internationaal netwerk,werd het PF Inside-model ontwikkeld met de oprichting van ‘businessunits voorconsumentenkrediet’ aangestuurd door BNP Paribas Personal Finance. In 2010 integreerdenEgypte, Polen, Oekraïne, Marokko, Tunesië, Algerije (3) en China dit nieuwe businessmodel alvolledig. Het staat borg voor een sterk presterend kredietaanbod voor de klanten van degroep BNP Paribas in die landen.In Turkije, een strategisch land voor de ontwikkeling van de groep BNP Paribas, rondde BNPParibas Personal Finance de integratie van zijn dochter TEB Cetelem (nu voor 80% in handen)af. TEB Cetelem is leider in autofinancieringen op de verkoopplaats.Buiten Europa en het Middellandse Zeegebied vormen Brazilië en Rusland de tweegrote groeipolen van BNP Paribas Personal Finance: twee snelgroeiende landen vanwereldformaat. In 2010 ontwikkelden de activiteiten er zich sterk terwijl de risico’s tochonder controle bleven.Cetelem op YouTube:http://www.youtube.com/user/CETELEM(1) De producten en diensten van BNP Paribas Personal Finance worden in Duitsland uitsluitend verdeeld via Commerz Finanz,de joint venture tussen BNP Paribas Personal Finance en Commerzbank.(2) De groep BPCE via de netwerken van Banque Populaire en Caisse d’Épargne.(3) In afwachting van betere reglementaire voorwaarden, vooral op het vlak van consumentenkrediet.Bnp pariBas JaarversLag 201051

More magazines by this user
Similar magazines