BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

BNP Paribas Cardif biedt een breed gamma van producten en diensten aan:• Op het vlak van sparen brengt BNP Paribas Cardif individuele en collectievepensioenspaarovereenkomsten op de markt.• Op verzekeringsgebied stelt het een groot gamma producten voor: kredietnemersverzekeringen,uitbreiding van waarborg, beveiliging van betaalmiddelen, verzekering van facturen, aanvullendeautoverzekeringen (1) , individuele en collectieve voorzorgsverzekeringen, schadeverzekeringenen gezondheidsverzekeringen.BNP Paribas Cardif heeft drie grote distributiekanalen:• de retailbank van BNP Paribas (in Frankrijk, Italië, België, Luxemburg, Turkije, Oekraïne enz.);• de banken, financiële instellingen en grootwinkelbedrijven;• de netwerken van onafhankelijke vermogensbeheeradviseurs en ‘technologische’ netwerkenzoals telemarketing of internet.BNP Paribas Cardif bekleedt sterke posities op drie continenten: Europa, Azië en Latijns-Amerika.Het is één van de wereldleiders in kredietnemersverzekeringen (2) en behoort tot de 15 grootsteverzekeringsmaatschappijen in Europa (2) .Een sterke partnershipscultuurDe kracht en het specifieke karakter van BNP Paribas Cardif steunen in de eerste plaats op zijnvermogen om:• producten op maat te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van de verschillende partners;• een belangrijk winstcentrum te vormen voor zijn partners;• te voldoen aan de vereisten van zijn klanten qua kwaliteit van de dienstverlening en transparantievia zijn ‘Customer Centric Program’.2010, een jaar vol ontwikkelingenTaiwan: officiële bekrachtiging van BNP Paribas Cardif TCB Life Insurance CompanyDe joint venture die TCB (Taiwan Cooperative Bank) en BNP Paribas Cardif in Taiwan aangingen, werdin april officieel bekrachtigd. De start was veelbelovend: de activiteit leverde vanaf de eerste maandenal een zeer grote instroom op.Ontwikkeling van BNP Paribas Cardif in TurkijeBNP Paribas Cardif nam Fortis Emeklilik voor 100% over en sloot een exclusiviteitsovereenkomst voorde distributie van pensioenfondsen en voorzorgsverzekeringsproducten via de netwerken van TEB enFortis Bank in Turkije.BNP Paribas Cardif financiert de leerstoel ‘Chaire d’excellence Management de la modélisation’van de universiteit Claude Bernard Lyon 1BNP Paribas Cardif wil de ontwikkeling van het academisch onderzoek naar het management vande modelvorming bevorderen, een domein dat als doel heeft algoritmen en beslissingsprocessenin verzekeringsmaatschappijen in overeenstemming te brengen met het oog op een aanpassingaan veranderingen.Het certificeringsbureau AFNOR erkent de diversiteitbevorderende acties van BNP Paribas CardifBNP Paribas Cardif sloot aan bij de labeling van BNP Paribas op het vlak van diversiteit. Dat labelwaardeert het engagement van de onderneming om discriminatie te voorkomen, gelijke kansen na testreven en diversiteit te promoten.BNP Paribas Cardif zet zich in voor de gezondheid van de seniorenBNP Paribas Cardif verbeterde de waarborgen van het contract ‘BNP Paribas Protection Santé’ voor senioren.BNP Paribas Assurance wordtBNP Paribas CardifBNP Paribas Assurance wordt BNP Paribas Cardif enkondigt zijn naamsverandering aan ter gelegenheidvan de inauguratie van haar nieuwe maatschappelijkezetel in Frankrijk.BNP PARIBAS CARDIF, UNE MARQUE UNIQUEBNP Paribas Cardif begeleidtinternetgebruikers bij de voorbereidingvan hun pensioenBNP Paribas Cardif lanceerde de pedagogischesite www.la-retraite-en-clair.frdie de internetgebruikers op de hoogte wilbrengen van de werking van het pensioenstelselen de verschillende verzekeringsproductenwaarmee zij hun inkomsten kunnen aanvullen.BNP Paribas Cardif lanceertwww.credit-assurance.comPRESSE QUOT Format Exé : 287 x 435 mm FUQDBNP PARIBAS - SUPERPO 220% - CARDIF - Français - LE MONDE V0 100 %BNP Paribas Cardif unifie ses marqueset rassemble 3300 collaborateursà NanterreBNP Paribas Assurance devient BNP Paribas Cardif. Ce changement de nom correspondà une volonté d’unifier ses marques et symbolise la solidité du groupe BNP Paribas associéeà l’expertise reconnue de Cardif. Acteur mondial en assurance des personnes,BNP Paribas Cardif est un des leaders mondiaux en assurance des emprunteurset se positionne parmi les 15 premiers assureurs européens.L’EMPLOI AU CŒUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT3 e employeur de la ville de Nanterre, BNP Paribas Cardif poursuitson développement en prévoyant près de 400 recrutementsen France en 2011. Avec plus de 8500 collaborateurs dansle monde, BNP Paribas Cardif a doublé ses effectifs depuis 2004.UN NOUVEAU SIÈGE POUR BNP PARIBAS CARDIFEn mai prochain, BNP Paribas Cardif emménage à Nanterre avec l’ensembledes 3300 collaborateurs. Rassembler toute ses équipes permetà BNP Paribas Cardif d’accroître son efficacité opérationnelle afin d’offrirencore plus de services et de réactivité à ses clients.UN ACTEUR ENGAGÉ ET RESPONSABLEÊtre l’assurance d’un monde qui change, c’est s’engager pour :- l’environnement, avec un siège labellisé THPE (Très Haute PerformanceÉnergétique) permettant jusqu’à 30 % de réduction des consommations énergétiques ;- la diversité, avec l’obtention du label Afnor ;- ses clients, en leur proposant des produits et service socialement responsables ;- les partenaires locaux et la ville de Nanterre, en signant la charted’engagemen territorial pour l’emploi, le logement, l’enfance et l’environnement.Découvrez le film 3D de l’immeublesur http://goo.gl/IuQ9wBNP Paribas Cardif stelde een site gewijdaan de kredietnemersverzekeringenter beschikking van het grote publiek.assurance.bnpparibas.com287_435_CARDIF_FUQ_78453.indd 1 04/04/11 20:00(1) Aanvullende autoverzekering voor diefstal en schade.(2) Bron: intern onderzoek gebaseerd op door de concurrentie gepubliceerde informatie.Bnp pariBas JaarversLag 201059

More magazines by this user
Similar magazines