BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

iNTerNaTioNaal NeTWerKOp het vlak van bedrijfsvastgoed kan BNP Paribas Real Estate zijn klanten begeleiden in 30 landen:- waarvan 15 via zijn directe vestigingen:• In Europa: Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Jersey, Luxemburg,Polen, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Roemenië.• In India en de Golfregio.- en 15 andere landen via zijn ‘allianties’ met lokale partners.In de sector van het residentieel vastgoed is BNP Paribas Real Estate voornamelijk actief in Frankrijk.Een positief 2010 voor alle vakgebieden2010 was een jaar van herstel, ook al verliep dat eerder langzaam op de vastgoedmarkten.− Wat het residentieel vastgoed betreft, was het een uitzonderlijk jaar: het beste sindsvier jaar. Door zijn uitstekende commerciële dynamiek kon BNP Paribas Real Estate zijnbouwwerkzaamheden met 75% uitbreiden en 3.200 kavels op de markt brengen. Hetjaar 2010 werd ook gekenmerkt door de lancering van de exploitatie van de eerste twee‘Hipark’-verblijven voor zakenmensen in Grenoble en Nice.− Bij de bedrijfsvastgoedpromotie viel in 2010 vooral de dynamiek van de commerciëlereserveringen op, met meer dan 100.000m 2 kantoren die vooraf verkocht of verhuurdwaren, of een omzet van bijna 500 miljoen euro, waaronder de verkoop van het nieuwehoofdkantoor van BNP Paribas Real Estate in Issy-les-Moulineaux en die van driegebouwen van de zogenaamde ‘Zone d’aménagement concerté’ (ZAC) Claude Bernard(in het 19 de arrondissement van Parijs). Verder stelde BNP Paribas Real Estate zijn lijstvan projecten opnieuw samen waardoor er vanaf 2011 ruim 200.000m 2 op de markt kanworden gebracht, waaronder 35.000m 2 in Milaan.− De adviesactiviteiten (Transacties, Consultancy, Waardebepaling) gingen er ook op vooruitdankzij de heropleving van de markten in Frankrijk en Duitsland. Bij de grote transacties moetenwe zeker de verkoop van het SONY-gebouw in Berlijn vermelden (150.000m 2 ) en de verkoopvan de Triangulo Princesa in Madrid (twee hotels van 4 & 5 sterren, kantoren, handelszaken...).− Wat het vastgoedbeheer betreft, breidde de beheerde bedrijfsvastgoedportefeuille uitmet bijna 1 miljoen m 2 , dankzij nieuwe mandaten en de overname van drie bedrijvenin Oost-Europa (Polen, Hongarije en Tsjechië).− Qua beleggingsbeheer steeg de waarde van het beheerd vermogen met bijna 2 miljardeuro dankzij de integratie van de activa die door Fortis werden beheerd, de stijging vande beheerde fondsen, en de oprichting van nieuwe vehikels waaronder drie nieuwefondsen in Italië en twee nieuwe ‘Next Estate’-fondsen die door BNP Paribas REIS werdengelanceerd en de volgende vier jaar 1 miljard euro activa zullen beheren.Een vastgoedaanbod via zesaanvullende vakgebiedenVastgoedpromotie• 50.000m 2 bedrijfsvastgoed en 3.200 woningenwerden in 2010 op stapel gezet.• Een van de grootste vastgoedpromotorenin Frankrijk (1) .Transacties• Bedrijfsvastgoed: in 2010 werd ongeveer7,7 miljoen m 2 aan bedrijfsvastgoed (kantoren,bedrijfsgebouwen, handelspanden…) geplaatst;nummer 1 in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg (2) .• Residentieel vastgoed: in 2010 werden meerdan 3.950 nieuwe woningen op de markt gebracht.Consultancy• Advies aan de klanten over de uitwerking vanhun vastgoedprojecten en de optimaliseringvan hun vastgoedpatrimonium.Waardebepaling• In 2010 vonden er 84.000 taxatiesvan allerhande vastgoed (kantoren,handelspanden, hotels, opslagruimten,gronden...) plaats. Nummer 1 in Frankrijk (2) .Vastgoedbeheer• Bedrijfsvastgoed: 30 miljoen m2 in beheer;nummer 1 in Frankrijk, België en Luxemburg (2) .• Residentieel vastgoed: ruim 6.000 kavelsin beheer binnen het segment studentenflatsen verblijven voor zakenmensen.Beleggingsbeheer• Bijna 11 miljard euro aan vastgoedactiva in beheerin Frankrijk, Italië, Luxemburg, het VerenigdKoninkrijk en België. Een van de belangrijkstebeheerders van burgerlijke vennootschappenvoor onroerende beleggingen in Frankrijk (2) .BNP Paribas Real Estate heeft zijn maatschappelijk engagement in 2010 voortgezet en verderuitgewerkt:• Verbintenissen voor duurzame ontwikkeling, meer bepaald in het vakgebiedVastgoedpromotie (gebouwen met de labels ‘Haute Qualité Environnementale’, ‘Habitat etEnvironnement’, ‘Bâtiment Basse Consommation’…) en in het vakgebied Vastgoedbeheer.• Verbintenissen op architectuurgebied (3 de editie van de ‘Prix BNP Paribas Real Estate desEspoirs de l’Architecture’…).BNP Paribas Real Estate behaalde in 2010 de ‘Grand Prix du SIMI’ (Salon voor Bedrijfsvastgoed)voor de renovatie van de Grands Moulins de Pantin.(1) Bron: Classement des Promoteurs (Rangschikking van de vastgoedpromotoren), Innovapresse, september 2010.(2) Interne bron.BNP Paribas, ParijsBnp pariBas JaarversLag 201065

More magazines by this user
Similar magazines