BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

BNP Paribas Securities Services stelt aan alle spelers van de beleggingscyclus – sell-side,buy-side en emittenten – geïntegreerde oplossingen voor.• Voor zakenbanken, brokers-dealers, banken en marktinfrastructuren worden oplossingenop maat uitgewerkt voor uitvoerende diensten, clearing van afgeleide producten, lokale englobale clearing, vereffening/levering en wereldwijde bewaring van alle onshore en offshoreactivaklassen. BNP Paribas Securities Services biedt ook oplossingen voor de uitbesteding vanmiddle- en backofficeactiviteiten;• Institutionele beleggers (vermogensbeheerders, alternatieve fondsen, staatsfondsen,verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, distributeurs en promotors van fondsen)hebben toegang tot een waaier van diensten, zoals wereldwijde bewaring, depositobank- entrusteediensten, transferagentservices en ondersteuning bij de fondsendistributie, fondsenbeheeren uitbesteding van het middleoffice, beleggingsrapportering en prestatie- en risicometing;• Emittenten (originators, arrangers en corporates) hebben toegang tot een brede waaier vancorporate trustoplossingen: diensten op het vlak van securitisatie en gestructureerde financiering,incassobureauservices, emittentenadvies, aandelenoptie- en personeelsaandelenplannen, dienstenvoor aandeelhouders en beheer van de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders.• Voor alle types van klanten wordt voorzien in markt- en financieringsdiensten. Het gaat hier omlening en ontlening van effecten, valutahandel, krediet- en onderpandbeheer en cashfinanciering.Verscheidene prijzenBNP Paribas Securities Services wonverscheidene uitmuntendheidsprijzen vanThe Asset (Asia), Global Finance, Global Investor,Global Custodian, International Custody & FundsAdministration (ICFA) en Systems in the City.2010 in heT KorT32 lANdeNeN Alle coNtiNeNteNBNP Paribas Securities Services versterkt zijn positie in 2010BNP Paribas Securities Services zette zijn bedrijfsstrategie in 2010 voort door zijn positie in Europate versterken. Het breidde eveneens zijn wereldwijde aanwezigheid uit, vooral in Azië, maar ookin Amerika, en is nu lokaal aanwezig in 32 landen op zes continenten waar het beschikt over eenwereldwijd netwerk voor effectenbewaring dat ruim 100 markten, waarvan 30 eigen locaties,bedient. Het is een van de meest uitgebreide netwerken in de sector.Na de integratie van BGL BNP Paribas Securities Services werd het bedrijf in Luxemburg de grootstespeler voor fondsenbeheerdiensten (volgens het aantal fondsen). Bovendien verwierf BNP ParibasSecurities Services de depositobankdiensten van Banca Popolare di Milano waardoor het de tweedegrootste dienstverlener op de Italiaanse effectenmarkt is geworden.Om de wereldwijde ambities van de klanten te bevorderen, richtte BNP Paribas Securities Serviceszijn expansie vooral op sterke groeilanden en daarom opende het nieuwe kantoren in São Paoloen Peking. In China biedt het institutionele beleggers en staatsfondsen een brede waaier vanoplossingen om hun wereldwijde beleggingen te ondersteunen. BNP Paribas Securities Services wastrouwens één van de eerste dienstverleners die vereffenings- en bewaringsdiensten aanbood voor inrenminbi uitgedrukte obligaties in Hongkong, en kon in september de eerste overeenkomsten sluiten.BNP Paribas Securities Services consolideerde zijn positie op het vlak van corporate trust metde overname van Arlis, de dochteronderneming van Lagardère. Arlis levert gespecialiseerdeeffectenregisterdiensten en aanverwante services aan al dan niet beursgenoteerde bedrijven.Als antwoord op de uitdagingen van de toenemende globalisering van bedrijven werd het bedrijfleider met Planetshares®, een nieuwe webtool die Human Resources-afdelingen een oplossing biedtvoor de mobiliteitstracering van hun medewerkers rekening houdend met de fiscale regimes,om zo de aandelenplannen voor personeelsleden op een doeltreffende manier te kunnen beheren.Om op een positieve manier te kunnen bijdragen tot de samenleving en het milieu steundeBNP Paribas Securities Services een brede waaier van projecten in Europa, Amerika en India.Het bedrijf voerde een nieuw beleid in dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beter wilintegreren in de bedrijfscultuur en businessactiviteiten.BNP Paribas, ParijsBnp pariBas JaarversLag 201067

More magazines by this user
Similar magazines