BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

De waarDen van De groepVooruitziendheid— Snel situatiesen ontwikkelingenkunnen inschatten enkansen en bedreigingenherkennen.— Beslissingen kunnennemen en effectieveacties ondernemen.Creativiteit—Initiatieven en nieuweideeën stimuleren.—Mensen belonen voorhun creativiteit.engagement—Zich tot het uitersteinspannen voorklantenservice en hetwelslagen van het team.— De hoogste gedragsnormenhandhaven.Ambitie—De wil ontwikkelen omuitdagingen aan te gaanen leiderschap te tonen.—Als team samenwerkenom een wedstrijd tewinnen waarin de klantscheidsrechter is.Uitdagingen en ambities voor 2011Onze doelstellingen blijven niet minder ambitieus. Europa is onsgroeiplatform: eind 2010 haalden we 75% van onze inkomsten uitEuropa. We willen dus extra scoren op onze vier thuismarkten: Frankrijk,Italië, België en Luxemburg. Deze robuuste markten waar de privateschuldenlast laag is en de spaargraad hoog, bieden een gunstigeconomisch klimaat voor de ontwikkeling van onze activiteiten en deontplooiing en industrialisatie van ons model. De synergieën verbondenaan de integratie van BNP Paribas Fortis vormen er een groeipool.In 2011 wordt ook het project ‘One Bank for Corporates in Europe’uitgewerkt.Ook de regio Europa-Middellandse Zeegebied blijft een bijkomendegroeipool. Dankzij de investeringsstrategie en ambitieuzeontwikkelingsplannen voor Polen en Turkije, zal Europa-MiddellandseZeegebied vanaf 2011 duidelijk bijdragen tot de winst van de groep.In Italië zal BNL de vernieuwing van zijn netwerk voltooien en zijn aanbodvoor ondernemers opnieuw lanceren. In de Verenigde Staten willenwe gebruik maken van de nieuwe omvang van de groep omer alle mogelijke synergieën uit te halen.Tot slot hebben we ambitieuze doelstellingen voor Latijns-Amerikaen Azië-Pacific, waar we met behulp van de ontwikkelingsplannengelanceerd door Investment Solutions en Corporate & InvestmentBanking, voordeel willen halen uit de aanhoudende economische groei:2011 wordt een sleuteljaar voor de uitvoering van deze plannen.Op een ogenblik waarop het imago van de banken door de financiëlecrisis een ferme deuk lijkt te hebben gekregen, blijven we er bijBNP Paribas van overtuigd dat de functie die we in de maatschappijhebben – de financiering van de economie en van de projecten van onzeklanten – meer dan ooit van vitaal belang is. En die verantwoordelijkheidaankunnen, is voor ons een essentiële doelstelling.Bnp pariBas JaarversLag 2010Bekijk de interviews van hetJaarverslag 2010 op de websitehttp://media.bnpparibas.com/invest/rapports-annuels/ra2010nl/05

More magazines by this user
Similar magazines