BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

investment soLutions BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENTBnp pariBasweaLthmanagementBNP Paribas Wealth Management omvat alle activiteitenvan Private Banking binnen BNP Paribas. De globalebenadering van de klantenrelatie biedt de klant niet alleenzekerheid, maar laat hem ook profiteren van de capaciteitvan BNP Paribas Wealth Management om vernieuwendeen geavanceerde producten en diensten voor te stellen.BNP Paribas Wealth Management biedt producten endiensten met een sterke meerwaarde, die precies afgestemdzijn op de verwachtingen van de veeleisende klanten.Het aanbod omvat:• diensten op het vlak van vermogensstructurering: meerbepaald vermogensplanning, advies over het houderschapvan activa;• financiële diensten: meer bepaald advies over detoekenning van activa, de keuze van beleggingsproducten,effecten, discretionair beheer;• advies door deskundigen op specifieke gebieden zoalskunst, vastgoed of liefdadigheid.Bnp paribas, Frankfurt68

More magazines by this user
Similar magazines