BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Binnen een context waarin heel wat nieuwe reglementeringen tot stand kwamen, wordt deactiviteit nu georganiseerd in 4 geografische zones: de thuismarkten (behalve Luxemburg),Luxemburg, Europa-Internationaal, (met inbegrip van het Midden-Oosten en Latijns-Amerika)en Azië-Pacific. De nieuwe organisatie beantwoordt aan de volgende doelstellingen:• de ontwikkeling van de privatebankingactiviteiten begeleiden in die landen waar de groepal retailklanten heeft;• de posities innemen of verstevigen via een nauwe samenwerking met Corporate& Investment Banking en via partnerships of overnames;• de transversale samenwerking tussen de zones en de supportfuncties verbeteren.Deze vier zones steunen op de deskundigheid van de transversale teams van het metier,zowel qua beleggingen en portefeuillebeheer, als qua diversificatie. Om deze diensten aan tebieden kan Wealth Management een beroep doen op de andere businessunits van de groep(Investment Partners, Securities Services, Verzekeringen, Corporate Finance, Fixed Income,Equity Derivatives) en op een selectie van externe leveranciers van producten en diensten.Om ook de grootste internationale vermogens (‘Ultra High Net Worth Individuals’) verderte kunnen blijven aantrekken en adviseren, laat BNP Paribas Wealth Management zichbijstaan door een Key Client Group team, dat belast is met de wereldwijde bediening vandit segment. Met een beheerd vermogen van circa 255 miljard euro in 2010 en meer dan6.100 professionals in bijna 30 landen staat BNP Paribas Wealth Management zesde op dewereldranglijst en tweede in de West-Europese rangschikking voor Private Banking (1) .In Frankrijk is het nummer 1 met een beheerd vermogen van 69 miljard euro.2010, een jaar van groeiEen verbeterde zichtbaarheid en rentabiliteitDe vermogensbeheermarkt staat voor grote uitdagingen: de ontwikkelingsperspectievenzijn belangrijk voor de volgende jaren en de invoering van nieuwe reglementeringen leidtnoodgedwongen tot een aanpassing. BNP Paribas Wealth Management wist zijn modelsnel aan te passen en daarbij zijn strategische koers te bepalen:• oprichting van een verenigde Governance om de transversale samenwerking tussende geografische zones en de supportfuncties te benadrukken;• afronding van de overdracht van de activiteiten in Panama en op de Bahama’s aan RBC;• focus op de internationale markten/sites met een kritieke omvang en aantrekkelijkegroeimogelijkheden;• voortzetting van het beleid gericht op een strikte beheersing van risico’s, kosten en eigen vermogen.Succes van de integratie van Fortis-BGL• Geslaagde integratie van alle Wealth Management-teams van BNP Paribas en Fortis-BGLin de loop van 2010.• Een duidelijk sterkere aanwezigheid en een uitgebreider aanbod op de Europese thuismarkten(Frankrijk, België, Italië, Luxemburg) en in de grote, internationale financiële centra(Zwitserland, Azië en Londen), en meer bepaald:- de geleidelijke invoering van het geïntegreerde Wealth Management-model voor RetailBanking in België, dat bij de klanten al heel wat succes heeft;- de versterkte dynamiek van de platforms in Azië, zowel in Singapore als in Hongkong.BNP Paribas, RomeOntwikkeling van producten en diensten• Productinnovatie en versterking van hetvastgoedaanbod, de maatschappelijkverantwoorde en filantropische beleggingenen het vermogensrechtelijk aanbod;• Versteviging van het toezicht op productrisico’s;• Sterke transactie-activiteit vooral voor aandelenen gestructureerde producten.• Behoud van de penetratiegraad van hetdiscretionair beheer in de globale uitstaandebedragen door innovatie om zich aan te passenaan de klantenbehoeften.• Ontwikkeling en ontplooiing van een nieuweinternetsite voor de klanten in Zwitserland(pilotsite).Ontwikkeling van de klantenbasisen de markten• Aanpassing van de commerciële organisatie om:- de klanten de beste knowhow te bieden doorversterkte synergieën en samenwerkingen metalle businessunits van de groep;- de ontwikkeling te versnellen op de doelmarkten –zowel de Europese thuismarkten als de opkomendemarkten – door gestructureerde benaderingswijzente ontwikkelen voor de verschillende territoria;- oplossingen op maat te leveren voor de meestvermogende en veeleisende klanten door devorming van gespecialiseerde en toegewijde teams.(1) Bron: klassement Euromoney 2010.Bnp pariBas JaarversLag 201069

More magazines by this user
Similar magazines