BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Corporate Finance • 72Corporate and Transaction Banking Europe • 74Fixed Income • 75Global Equities & Commodity Derivatives • 77Structured Finance • 79Corporate& investmentBankingBNP Paribas Corporate and Investment Banking (CIB)kende in 2010 een positieve evolutie: dankzij zijnlangetermijnstrategie gebaseerd op een evenwichtigen klantgericht businessmodel drong het doortot de eredivisie van de sector. Het is klaar omde kansen te grijpen die zich in de toekomst binnende business en op de markten zullen aandienen.Bnp paribas, São pauloIn Europa, waar CIB nu al toonaangevend is in veel van zijn activiteiten,werkt het aan de uitbreiding van zijn marktaandeelin Investment Banking om tot de top 5 van Europese investeringsbankente kunnen behoren. Om dit te realiseren, zal CIB zich concentrerenop een select aantal klanten aan wie CIB als investeringsbankeen meerwaarde kan bieden. CIB zal ook zijn activiteit CorporateFinance in Europa opwaarderen en met Exane BNP Paribas simultaanen parallel hiermee een upgrade van zijn ‘cash equity’-platform(platform voor liquide portefeuille-activa) doorvoeren. BNP Paribasheeft ook de ambitie om ‘dé bank voor ondernemingen in Europa’te worden met het ‘One Bank for Corporates in Europe’-initiatiefdankzij zowel het meest uitgebreide productgamma als hetgrootste geïntegreerde netwerk in Europa voor corporate klanten.In samenwerking met Retail Banking neemt BNP Paribas CIB actiefdeel aan dit initiatief. De groeiplannen van CIB in de rest van dewereld zitten goed op schema. In Noord-Amerika gebruikt CIB zijnzeer rendabele activiteiten als hefboom voor de versterking vanzijn klantenfranchise en distributiecapaciteit naar institutioneleinvesteerders. CIB heeft ook ambitieuze plannen in Latijns-Amerika,het Midden-Oosten en Afrika. De ambitieuze ontwikkelingsplannenvan CIB in Azië staan nu op punt en hebben tot doel om in de regiode Europese investeringsbank bij voorkeur te worden.Met zijn succes in 2010 toont CIB dat het in staat is zowel voorzichzelf als voor zijn klanten complexe uitdagingen te overwinnen.Hoewel bezorgdheid over de Bazel III-hervormingen op het vlak vanregelgeving, over liquiditeit en volatiliteit van de markt tijdens hetjaar zwaar doorwogen, wendde CIB zijn capaciteiten in het beherenvan complexiteit en verandering aan om zijn eigen groei en die vanzijn klanten te bestendigen. Daarbij verloor CIB nooit het belang vanhet succes van zijn klanten uit het oog. CIB reikt hun de financiëleoplossingen aan die ze nodig hebben om de toekomst met vertrouwentegemoet te zien.70

More magazines by this user
Similar magazines