BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Fixed inComeDe klanten door de schulden- en valutacrisis loodsenIn 2010 was er onzekerheid troef over de perifere overheidsschuldencrisis in verschillendeEuropese landen en dat kenmerkte ook de volatiliteit op de wereldwijde Fixed Incomemarkten.Voor de klanten vormden de omstandigheden een uitdaging en ze wendden zichdan ook tot BNP Paribas om tussen de klippen door te zeilen. Fixed Income verstevigde zijnreputatie wereldwijd als verstrekker van uitstekende oplossingen voor emittenten, beleggersen Liability Managers dankzij zijn steeds sterker wordende kerncapaciteiten op de wereldwijdenieuwe emissiemarkt: in dit klimaat loodste BNP Paribas in 2010 een waaier van klanten naarde markt. Daarbij behield de bank haar eerste plaats als bookrunner qua marktaandeel van alleeuro-obligaties terwijl de bank voor gewaarborgde obligaties naar de eerste plaats schootin de ranking van Thomson Reuters, in vergelijking met de achtste plaats het jaar voordien.Gedurende het hele jaar betraden een aantal prominente niet-Europese emittenten de euromarkt– zowel overheden als bedrijven – en speelde BNP Paribas een doorslaggevende rol bij hunsucces. Denk maar aan de eerste Canadese eurotransactie, de terugkeer van Mexico naarde euromarkt na een afwezigheid van vijf jaar, de eerste eurotransactie van het Braziliaansemijnbouwconcern Vale – de eerste Braziliaanse emittent die deze markt aanboorde sinds 2006.Andere emittenten keken naar de USD-markt en ook hier speelde BNP Paribas in 2010 opnieuween sleutelrol door Amerikaanse high profile bedrijfsemittenten zoals Kraft Foods, Oracle,Dow Chemical en PepsiCo te helpen bij het succesvol op de markt brengen van hun transactiesdie in de miljarden dollars liepen. Emittenten uit het Midden-Oosten bleven actief met eendebuut van 1,5 miljard dollar van Qatar National Bank (de grootste obligatie ooit van eenbank uit het Midden-Oosten), een eerste 144A van het Koninkrijk Bahrein (1) en de uitgifte van1,2 miljard dollar van de Republiek Libanon. In Latijns-Amerika mandateerde het ChileenseENAP BNP Paribas voor de tweede keer voor zijn uitgifte van 500 miljoen dollar, terwijl hetBraziliaanse Telemar Norte Leste een 144A/RegS-uitgifte van 1 miljard dollar op de marktbracht samen met een oefening in Liability Management.BNP Paribas, Hongkong(1) Onder artikel 144A van de US Securities and Exchange Act zijn emittenten niet verplicht om een emissie volledig te registrerenbij de SEC. Hierdoor kunnen zij aan institutionele beleggers in de VS die daarvan op de hoogte zijn, effecten aanbieden of verkopenzonder bij de SEC een gedetailleerde informatienota te hebben ingediend.Bnp pariBas JaarversLag 201075

More magazines by this user
Similar magazines