BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

gLoBaL equities & Commodity derivativesKlanten helpen om de uitdagingen van de markt aan te nemenIndividuele en institutionele beleggers, retailnetwerken en bedrijven werden in 2010 geconfronteerdmet heel wat uitdagingen en de businessunit Global Equities & Commodity Derivatives (GECD)van BNP Paribas CIB kon hun de gepaste oplossingen aanbieden om hun doel te bereiken.Individuele beleggers vroegen steeds meer naar eenvoudige producten met kapitaalgarantieen als antwoord bood GECD hun eenvoudige gestructureerde producten aan via de retail- enverzekeringsnetwerken. De marktturbulentie baarde deze beleggers natuurlijk heel wat zorgen.Daarom ontwikkelde GECD een nieuwe generatie dynamische producten met regelbare blootstellingaan de markt die zich aanpassen aan plotse koersschommelingen. Zo werd bijvoorbeeld voor eenaantal producten een vernieuwend mechanisme gebruikt met een dagelijkse volatiliteitscontrole.Deze producten kenden veel succes, vooral in Europa. Naast hun bezorgdheid over marktvolatiliteitwaren klanten ook gevoelig voor het risico van potentiële wanbetalers bij de emittenten vangestructureerde producten. Om hieraan tegemoet te komen, ontwikkelde GECD vernieuwendeoplossingen waardoor de belegger kon kiezen aan welke tegenpartij hij blootgesteld wilde worden.BNP Paribas, FrankfurtInstitutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en hedgefondsenkregen in 2010 te maken met verschillende uitdagingen. Eerst en vooral kregen deverzekeringsmaatschappijen te kampen met een nieuw regulerend klimaat. Door de Solvency IIrichtlijndie toepasbaar is vanaf 2010 en kapitaalvereisten oplegt, wordt het bezit van aandelenminder strategisch voor verzekeringsmaatschappijen. GECD biedt verzekeringsmaatschappijeneen waaier van aandelenoplossingen, met waarborgen die beantwoorden aan de vereistenvan Solvency II. Hedgefondsen zagen hun zaken ook evolueren. Om hun groei te verzekeren,vertrouwden de hedgefondsen in 2010 op de Prime Brokerage-teams om hen in contact te brengenmet kwaliteitsbeleggers. In mei 2010, toen de volatiliteit het grootst was, konden de – vooralAziatische - institutionele klanten de volatiliteitsmechanismen die GECD had ontworpen,enorm appreciëren.Bnp pariBas JaarversLag 201077

More magazines by this user
Similar magazines