BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

2010een dynamisCh Jaar door deaCtieve roL van de groep in deFinanCiering van de eConomieIn 2010 bevestigde BNP Paribas de soliditeit van zijn gediversifieerd en geïntegreerd model datfocust op de behoeften van de klanten. Alle medewerkers van de groep zetten zich enorm in omhun particuliere, zakelijke en institutionele klanten te begeleiden bij hun projecten. De resultatenvan Retail Banking kenden een duidelijke heropleving, die van Investment Solutions gingen er nogop vooruit en Corporate and Investment Banking leverde een even sterke bijdrage als in 2009.43,9miljard euronettobankproduct7,8miljard euronettoresultaat,groepsaandeel12,3%rendement opeigen vermogenNettobankproduct(miljard euro)Brutobedrijfsresultaat(miljard euro)Nettoresultaat, groepsaandeel(miljard euro)43,940,217,416,87,37,87,831,027,9 27,410,912,35,88,93,020062007200820092010200620072008200920102006200720082009201006

More magazines by this user
Similar magazines