BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

BNP PARIBAS PRINCIPAL INVESTMENTSBNP Paribas Principal Investments beheert de portefeuille van genoteerde en niet-genoteerdeparticipaties en overheidsleningen aan opkomende landen van de groep BNP Paribas.Genoteerde participatiesHet Beheer van Genoteerde Participaties neemt minderheidsparticipaties in beursgenoteerdeondernemingen en zorgt voor het beheer ervan voor rekening van de groep. Er wordt meestalgeïnvesteerd in grote vennootschappen met een brede kapitalisatie en de portefeuille bestaatgrotendeels uit Franse vennootschappen. Het doel daarbij is de activa op middellangetermijn op te waarderen.Niet-genoteerde participatiesHet Beheer van Niet-genoteerde Participaties staat in voor het beheer van de portefeuille vanniet-beursgenoteerde participaties van de groep (rechtstreekse of onrechtstreekse participatiesvia fondsen). Dit metier identificeert en analyseert dus de beleggingsmogelijkheden,structureert de operaties, staat in voor het beheer van de participaties om ze op te waarderenop middellange termijn en organiseert de overdracht van historische lijnen.Overheidsleningen aan opkomende landenDit team zorgt voor:• De follow-up voor rekening van de groep van de herstructurering van onbetaaldeoverheidsleningen of leningen in moeilijkheden aan opkomende landen en de deelnameaan schuldeisercomités (Club van Londen), of het voorzitten ervan, als die comitésworden opgericht.• Het beheer van de overheidsschuldportefeuille van opkomende markten is toevertrouwdaan Principal Investments, om dit op te waarderen op middellange termijn.BNP Paribas, Parijs84

More magazines by this user
Similar magazines