BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

MEDEWERKERS BEGELEIDEN IN HUN ACTIEVE ROL OM DE GROEPTE ONTWIKKELEN EN TE VERANDERENTOTAAL PERSONEELSBESTAND*:205.300 PERSONENEen groep die aanwerftOndanks de moeilijke conjunctuur heeft de groep in 2010 24.500 nieuwe medewerkersin dienst genomen, waarvan bijna 4.000 in Frankrijk. BNP Paribas blijft een uiterstaantrekkelijke werkgever, zoals blijkt uit de opiniepeilingen en het stijgende aantalkandidaten. De tweede editie van het online game Ace Manager kende een enorm succesen kon 8.133 studenten (twee keer meer dan in 2009) uit 98 landen boeien.In Frankrijk wordt de opleiding van de jongeren in de onderneming als een prioriteit gezien.De groep heeft 1.358 nieuwe alternerende banen gecreëerd (of 29% meer dan in 2009)en heeft 52% van die alternerende banen omgezet in een contract van bepaalde of onbepaaldeduur. In Italië kreeg BNL in oktober de prijs ‘Beste universitair project 2010’ voor het origineleproject waarbij men, in samenwerking met de studenten psychologie van de universiteitLa Sapienza, op zoek ging naar talent.Een ontvangst- en integratiesysteem voor nieuwe medewerkersIn 2010 heeft de groep ingezet op integratie en opleiding om zowel de kwaliteit van deontvangst als het effectieve kennismaken met de cultuur, de waarden en de strategie vanBNP Paribas te kunnen garanderen.Een gestage inspanning om de competenties te ontwikkelenHet opleidings- en ontwikkelingsbeleid van de competenties van de medewerkers dient omhen te valoriseren en te binden aan het bedrijf, om de cultuur en de strategische boodschappenvan de groep over te brengen, het prestatieniveau van de medewerkers op te krikken en huninzetbaarheid in de onderneming te verhogen om hun loopbaan en mobiliteit te bevorderen.Zo heeft het opleidingscentrum van BNP Paribas in Louveciennes (Frankrijk) in 201025.000 medewerkers verwelkomd voor opleidingen of seminaries, in een functioneleen heel gastvrije omgeving.Langetermijnbeheer van de werkgelegenheidVerdeling van werknemersover geografische zonesFrankrijk: 32%Italië: 9%België: 9%Luxemburg: 2%Europa (zonder thuismarkten): 27%Noord-Amerika: 7%Azië: 5%Afrika: 5%Zuid-Amerika: 2%Midden-Oosten: 1%Oceanië: NSVerdeling van werknemersover activiteitsdomeinenHet aantal personeelsleden van BNP Paribas is op vijf jaar tijd bijna verdubbeld. De groepkon de evolutie van de tewerkstelling goed inschatten door haar prognoses van de effectenvan de organische groei, de productiviteitswinst en de leeftijdspiramide. De middelendie daarvoor worden ingezet, staan ten dienste van een verantwoord beleid dat voorranggeeft aan opleiding en interne mobiliteit.Retail Banking: 72,1%Investment Solutions: 14,5%Corporate and Investment Banking: 9,7%Groepsfuncties & Andere: 3,7%* Cijfers op 31 december 2010.Bnp pariBas JaarversLag 201089

More magazines by this user
Similar magazines