BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

human resourCesBMCI, Casablanca.BNP Paribas Fortis, Warschau.MEDEWERKERS BINDEN EN MOTIVEREN OP LANGE TERMIJNHet beheer van de individuele loopbaanDoor zijn dynamische mobiliteitsbeleid, wordt het beheer van de individuele loopbaan bijBNP Paribas op een gedecentraliseerde wijze verzekerd, waarbij de medewerkers nauwgezetvan nabij gevolgd worden. Door het circuleren van informatie via speciale tools voorde mobiliteit en de gecentraliseerde opvolging van bepaalde groepen kunnen de loopbanenbedrijfsbreed gevolgd worden, om zo de ontwikkeling van de groep te begeleidenen in te spelen op de verwachtingen van de medewerkers. Dit is de geest van de nieuweIRKR-aanpak (International Retail Key Resources) die werd uitgewerkt binnen Retail Banking.Het identificeert en begeleidt de medewerkers met een sterke metierexpertise die ineen multiculturele omgeving kunnen en willen werken en internationale ambities hebben.Het valoriseren van talenten dankzij een doelgericht beleidOm de opvolging van de strategische functies te garanderen en de medewerkers aan zichte binden, is de identificatie van talenten van cruciaal belang voor de groep. Dat is het doelvan het Talent Development Program dat gebruik maakt van speciale opleidingen, bezielingvan community’s en een loopbaanplanning die het accent legt op praktische ervaring enmultidisciplinariteit.Een competitief bezoldigingsbeleid conform de internationale regelsDe integratie van BNP Paribas en Fortisin België en Frankrijk• In België had het integratieplan heel watverschuivingen van personeel en talententot gevolg. Ondanks belangrijke synergieënin bepaalde metiers, maar dankzij meerbepaald een aantal investeringen in anderebusinessunits (bijvoorbeeld Private Banking),werden er in 2010 in totaal 1.230 mensenaangeworven met een contract van onbepaaldeduur. Daarnaast droeg ook het Mobility Centreduidelijk bij om de interne arbeidsmarktde nodige flexibiliteit te geven.• In Frankrijk is de interne verschuivingvan werknemers die werkten in de verschillendestructuren van Fortis in Frankrijk, zo’n1.600 personen, praktisch rond. Bij FortisBanque France, dat alleen al meerdan 1.200 werknemers telde, werd 95% vande medewerkers eind 2010 individueel begeleiden werd 90% van de voorstellen vooreen nieuwe functie aanvaard.Het bezoldigingsbeleid van de groep steunt op de principes van gelijkheid en transparantie,die worden omgezet in een uniek wereldwijd jaarproces en een strak overdrachtsysteem.De bezoldiging en de prestaties worden verder aangevuld met tools zoals het aandeelhouderschapvoor werknemers, de collectieve winstdeling, de voorzorgsverzekering en de voorbereiding op hetpensioen. Zij vertolken een verantwoorde langetermijnvisie van de arbeidsrelatie.90

More magazines by this user
Similar magazines