BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

Het MVO-Rapport is beschikbaar ophttp://media.bnpparibas.com/rse/rapport2010nl/MaatschappelijkVerantwoordOndernemenMeer informatie over MVO bij BNP ParibasIn het verslag over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen2010 van BNP Paribas staan de voornaamste realisatiesvan het jaar. U vindt de duurzame elementen vande MVO-benadering van BNP Paribas in de rubriek‘Duurzame Ontwikkeling’ op de internetsite van de groep,www.bnpparibas.com, en nog meer actualiteiten opde externe blog: www.pourunmondequichange.com.In het referentiedocument van BNP Paribas, onlinete vinden op www.bnpparibas.com, worden bijkomendeprestatie-indicatoren gepubliceerd.De visie van BNP Paribasop duurzame ontwikkelingDe leiderspositie van BNP Paribas op het vlak van financiëledienstverlening gaat gepaard met een verhoogde verantwoordelijkheid.De activiteiten van de groep beïnvloeden die van de betrokken partijen:particuliere klanten, ondernemingen of instellingen, beleggers,medewerkers, en de hele samenleving. De duurzame ontwikkelingbinnen de groep BNP Paribas verder uitbouwen, betekent eigenlijkeen duurzame ontwikkeling van de hele samenleving bevorderen.Deze visie, die volledig aansluit bij de slagzin van BNP Paribas,‘De bank voor een wereld in verandering’, komt tot uiting doorde integratie van duurzame ontwikkeling in de missie van de groep.Op economisch vlak betekent handelen als maatschappelijkverantwoorde bank voor BNP Paribas: de middelen krijgen omzijn financieringsrol te spelen in de reële economie. Zo wordttwee derde van de winst al enkele jaren opnieuw geïnvesteerdin de onderneming om haar eigen vermogen te verstevigenen haar capaciteit om kredieten te verstrekken, te vrijwaren.Op sociaal vlak en op milieuvlak heeft BNP Paribas in 2010twee prioritaire uitdagingen bepaald: de strijd met deklimaatverandering aanbinden en uitsluiting bestrijden.Daarbij heeft BNP Paribas twee prioriteiten voor ogenin de onderneming zelf, bij de uitoefening van zijn financiëlemetiers en in de relaties met zijn omgeving.Op die manier kan BNP Paribas een visie voor duurzameontwikkeling en een actieplan dat opgebouwd is rond vierdoelstellingen ontplooien:- de verantwoordelijkheidscultuur van BNP Paribas verstevigen:deze op sterke verbintenissen gebaseerde cultuur verlooptniet enkel via een verantwoorde lobbying, een complianceopvattingdie verder gaat dan de wettelijke en reglementairevereisten maar ook door de medewerkers op te leidenin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en hunbetrokkenheid bij initiatieven die duurzame ontwikkelingbevorderen aan te moedigen;- duurzame ontwikkeling in de werking van de ondernemingintegreren, enerzijds door een verantwoord en geëngageerdbeleid van de medewerkers en anderzijds door de beheersingvan de directe en indirecte milieu-impact van de groep;- Rekening houden met de maatschappelijke en ecologischegevolgen in de dagelijkse uitoefening van de metiers vande groep;- Via mecenaatsacties deelnemen aan de economische en socialeontwikkeling van de landen waarin wij een vestiging hebben.92

More magazines by this user
Similar magazines