BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

maatsChappeLiJk verantwoord ondernemenSTRUCTURERENDE VERBINTENISSENOPENBARE, ERKENDE EN GERICHTE VERBINTENISSENBNP Paribas zet zich niet alleen in voor duurzame ontwikkeling, maar kiest ookvoor vlaggenschipinitiatieven in de banksector.• Climate Principles: BNP Paribas besloot in 2010 de Climate Principles te ondertekenen.Zo voegt het zich bij een groep financiële instellingen die vastbesloten zijn om eenactieve rol te spelen in de strijd tegen de klimaatverandering door hun vak als adviseur,kredietverstrekker, investeerder of verzekeraar uit te oefenen.• Equator Principles: BNP Paribas trad in 2009 toe tot het stuurcomité van de EquatorPrinciples die een referentie vormen voor de identificatie, de evaluatie en het beheervan de maatschappelijke en ecologische risico’s van projecten van meer dan 10 miljoenAmerikaanse dollar.• Principes voor Verantwoord Beleggen: BNP Paribas Investment Partners heeft dezeprincipes van de Verenigde Naties ondertekend om de ecologische en maatschappelijkebelangen en de problematiek rond deugdelijk bestuur beter te integreren inde beleggingsbeslissingen.• Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC): BNP Paribas Investment Partnerszorgt ervoor dat er ook bij beleggingsbeslissingen beter rekening gehouden wordt metde klimaatverandering.• Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN): BNP Paribas is lid van CIAN en heefthet Charter over duurzame ontwikkeling goedgekeurd.BNP Paribas neemt bovendien deel aan initiatieven met een groter draagvlak om deduurzame ontwikkeling op verschillende niveaus en op verschillende vlakken te respecterenen te promoten.• Wereldpact van de Verenigde Naties: de tien basisbeginselen zijn een essentieel onderdeelvan de actieprincipes van de groep geworden.• Entreprises pour les Droits de l’Homme (EDH): BNP Paribas draagt bij aan de activiteitenvan de vereniging rond het respect voor de mensenrechten in de onderneming.• Carbon Disclosure Project: BNP Paribas sloot zich van bij het begin aan bij dit Britseinitiatief dat de CO 2-afdruk van de grootste internationale groepen in cijfers wil omzetten.• Sida-Entreprises: wil de ondernemingen helpen om de problemen aan te pakken bijchronische ziekten voor hun medewerkers, families en de gemeenschappen in Afrikawaar zij gevestigd zijn.‘Onze verbintenissen voor het milieu’ in 2011BNP Paribas zal in 2011 een herziening publiceren van zijn globale milieubeleid. Daarbijengageert de groep zich op vier vlakken:• haar directe impact op het milieu doen dalen;• rekening houden met het milieu bij de begeleiding van de klanten;• een sterke verbintenis voor de strijd tegen de klimaatverandering aangaan;• concrete acties in de hele groep en een daadkrachtig beleid rond verschillende thema’s voeren.94

More magazines by this user
Similar magazines