BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

een organisatie die voLop gaatvoor duurZame ontwikkeLingIn 2010 werd de Delegatie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen versterkt om degroep de kans te geven haar organisatie, die volledig in het teken staat van expertise en hetsturen van de benadering, te consolideren.De verantwoordelijkheid van het Executive CommitteeJean Clamon, Managing Director, Head of Compliance and Internal Control Coordinator,zorgde ervoor dat het Executive Committee verantwoordelijk werd voor het MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen van de groep. Hij legt de Algemene Directie de trends en de actiesvan de groep voor op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en brengtze op de hoogte van alle zaken die hiermee verband houden.Laurence Pessez: Hoofd vande MVO-delegatie van de groepLaurence Pessez, die al 8 jaar werkzaamis bij de groep waaronder 4 jaar als DirecteurCommunicatie en Maatschappelijk VerantwoordOndernemen van BNP Paribas Assurance, kwambegin 2010 aan het hoofd van de delegatie te staan.In het kader van die nieuwe functie moet ze,onder leiding van Jean Clamon, de ontplooiing vande groepsstrategie op het vlak van MVO sturen ende dialoog met alle betrokken partijen coördineren.Een versterkt team voor Maatschappelijk Verantwoord OndernemenIn 2010 kreeg dit team er vijf mensen bij, zodat het nu 8 medewerkers telt. Er werdenbemiddelingsfuncties gecreëerd of versterkt in de businesses, businessunits en supportfunctieszoals bij BNP Paribas Fortis dat een team van 4 medewerkers heeft of in de business Corporateand Investment Banking waar 2 medewerkers verantwoordelijk zijn voor MaatschappelijkVerantwoord Ondernemen.Naast de rechtstreekse banden met alle managementniveaus, bezielt de MVO-delegatieeen netwerk van deskundigen en tussenpersonen in de groep.Oprichting van het Climate Change Steering CommitteeHet Climate Change Steering Committee, dat werd opgericht in 2010, bestaat uitvertegenwoordigers van alle businessunits en supportfuncties die een rol zouden kunnenspelen in de strijd tegen de klimaatverandering binnen de groep. Het stuurt 9 terreinenaan die als prioritair bestempeld werden, zodat BNP Paribas een actieve rol kan spelenin de overgang naar een CO 2-arme economie: Onderzoek, Vermogensbeheer, Retail Banking,Verzekeringen, Corporate and Investment Banking, Rechtstreekse Emissies, Communicatie,Risico’s en Leveranciersrelaties.Bnp pariBas JaarversLag 201095

More magazines by this user
Similar magazines