BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

media.bnpparibas.com
  • No tags were found...

BNP JAARVERSLAG 2010 - BNP Paribas

p De strijd tegen de klimaatverandering• Een uitstekend cijfer voor het Carbon Disclosure ProjectHet Carbon Disclosure Project (CDP) evalueert ieder jaarof de ondernemingen bij hun activiteiten en bij het beheersenvan hun broeikasgassen, ook rekening houden met deklimaatveranderingen. In 2010 kreeg het CO 2-rapport vanBNP Paribas een score van 81/100, tegenover 52/100 in 2009.De groep wordt dan ook de best geklasseerde ondernemingvan de Franse financiële sector op dit vlak en de enige Fransebank die tot de financiële top 10 van de wereld behoort.• Zonne-energie: TEB mikt op zonnepanelenIn 2010 opende TEB in Istanboel het eerste Turkse bankkantoormet zonnepanelen en de eerste mobiele geldautomaat op zonneenergie.TEB behaalde het ISO 14001-attest voor de kwaliteit vanzijn milieubeheer waaruit duidelijk blijkt dat de bank het milieuwil beschermen.2010 in heT KorT81/100het cijfer dat het Carbon DisclosureProject in 2010 aan BNP Paribastoekende voor het CO 2-rapport 2009van BNP Paribas.het windturbineparkyeong yang in zuid-korea• BNP Paribas financiert windenergie in Zuid-KoreaBNP Paribas stond mee in voor de financiering van de bouwen de werking van het windturbinepark Yeong Yang in Zuid-Korea.Dit windturbinepark met een capaciteit van 61,5 MW is het derdedoor BNP Paribas gefinancierde park in Zuid-Korea. Op die manierkan de groep haar leiderspositie versterken in de financieringvan windenergie in het land, aangezien ze voor 64% participeertin de financiering van de totale windenergiecapaciteit in Zuid-Korea.• MVO-beleid voor palmolieBNP Paribas zette een beleid op dat zijn activiteit begeleidt ineen sector met enorme ecologische en sociale uitdagingen:palmolie waarvan de intensieve teelt kan leiden tot ontbossing,het verlies van de biodiversiteit, de ontregeling van het klimaaten de destabilisatie van de plaatselijke gemeenschappen.Dit beleid wordt toegepast op de financieringen en beleggingenvan BNP Paribas wereldwijd.Bnp pariBas JaarversLag 201097

More magazines by this user
Similar magazines