Chronische Nierschade - Kwaliteitskoepel

kwaliteitskoepel.nl
  • No tags were found...

Chronische Nierschade - Kwaliteitskoepel

Richtlijn Chronische Nierschade, 2009Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade(CNS).RichtlijndoelstellingHet geven van adviezen aan artsen over de behandeling van patiënten met chronischenierschade en voor het tijdstip van verwijzen naar een nefroloog.DoelgroepenDe richtlijn is van toepassing voor alle professionals die bij de zorg voor patiënten metchronische nierschade zijn betrokken, zoals internisten, internist-endocrinologen, internistnefrologen,internist-vasculair geneeskundigen en cardiologen.Samenstelling van de werkgroepP.L. RensmaE.C. HagenE.F.H. van BommelJ.F.M. WetzelsH.A.H. KaasjagerP.M. ter Wee (voorzitter)Y.M. SmuldersW.J.C. de GrauwA.A. VoorsNIV, NfNNIV, NfNNIV, NfNNIV, NfNNIV, NfN, IVGNIV, NfNNVVGNHGNVVC, NVVGWerkwijze van de werkgroepDeze richtlijn is een vervolg op de NIV richtlijn chronische nierinsufficiëntie. De NfN ledenvan de werkgroep hebben een concepttekst opgesteld.De afzonderlijke tekstgedeelten zijn door individuele werkgroepleden of subwerkgroepenvoorbereid. De werkgroepleden doorzochten systematisch literatuur en beoordeelden dekwaliteit en inhoud ervan. Vervolgens schreven de werkgroepleden een paragraaf ofhoofdstuk voor de conceptrichtlijn, waarin de beoordeelde literatuur werd verwerkt, waarnahet door de voorzitter werd geredigeerd.Hierna is deze concepttekst voorgelegd aan de door de kwaliteitscommissie van de NfNgeformaliseerde werkgroep, waarvan de samenstelling bovenstaand is weergegeven. In eendrietal sessies is over de tekst gediscussieerd, wat geresulteerd heeft in de uiteindelijke tekstvan de conceptrichtlijn. Deze wordt/is ter akkordering voorgelegd aan de deelnemendewetenschappelijke verenigingen. Afstemming van de richtlijn CNS heeft plaatsgevonden metde werkgroep die namens het NHG de ‘Landelijke Transmurale Afspraak ChronischeNierschade’ heeft opgesteld.Voor de bepaling van evidence levels is gebruik gemaakt van de volgende indeling:Evidence level A – gerandomiseerde gecontroleerde studie of meta-analyses;Evidence level B – observationele studies, case- control studies of case reports;Evidence level C – expert opinie.2

More magazines by this user
Similar magazines