Chronische Nierschade - Kwaliteitskoepel

kwaliteitskoepel.nl
  • No tags were found...

Chronische Nierschade - Kwaliteitskoepel

Richtlijn Chronische Nierschade, 2009181 . Dit was eerder ook al gevonden bij diabetische hemodialysepatiënten 182 . Derhalve kandan ook het advies, zoals vermeld wordt in de Amerikaanse en Europese richtlijnen 183;184 ,gehandhaafd blijven om het Hb niet boven de 7,4 mmol/l te laten stijgen tijdens behandelingmet erytropoësestimulerende middelen en te streven naar een Hb van 6,8-7,4 mmol/l. Met dehuidige beschikbare middelen zijn toedieningregimes met subcutane injecties eens per 2-4weken mogelijk.Richtlijn 5.11.1 CNS stadium 3-5: Ter preventie van renale osteodystrofie en cardiovasculairecomplicaties moet de calcium-fosfaathuishouding goed worden gereguleerd. (evidence level:A)Richtlijn 5.11.2 CNS stadium 3-5: Er moet naar worden gestreefd het serumfosfaatgehalte

More magazines by this user
Similar magazines