Chronische Nierschade - Kwaliteitskoepel

kwaliteitskoepel.nl
  • No tags were found...

Chronische Nierschade - Kwaliteitskoepel

Richtlijn Chronische Nierschade, 2009Samenvatting van de richtlijnenDe richtlijn begint met een beschrijving van de definities van nierschade gevolgd door eenindeling van chronische nierschade en een beschrijving van de prevalentie ervan inNederland. Daarna wordt ingegaan op bepalingsmethoden voor het vaststellen van denierfunctie resulterend in het voorstel om als eerste methode de 4-variabelen MDRD formulete gebruiken, waarbij bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van een gekalibreerdserumcreatininegehalte. Bij patiënten met risicofactoren voor chronische nierschade dientminimaal 1x per jaar de bloeddruk te worden gemeten en de geschatte GFR enalbuminurie/proteïnurie te worden bepaald. Vervolgens worden verschillende uitingsvormenvan chronische nierschade besproken. Daarna wordt kort in gegaan op de behandeling vanstadium 1 en 2 chronische nierschade. De nadruk van deze richtlijn ligt op de behandeling vande patiënten met chronische nierschade stadium 3-5. De vele facetten hiervan wordenuitgebreid beschreven waarbij de behandeling van deze patiënten zich enerzijds toelegt op hetvoorkomen van progressie van chronische nierschade tot eindstadium nierfalen (‘End StageRenal disease’; ESRD) waarvoor nierfunctievervangende behandeling is geïndiceerd, enanderzijds op het voorkomen van met name cardiovasculaire complicaties van deze patiënten.Het laatste deel van de richtlijn bevat adviezen omtrent verwijzen van patiënten naar deinternist-nefroloog dan wel een specialist met specifieke kennis van chronische nierschade.5

More magazines by this user
Similar magazines