Nummer 3 - SV Twello

svtwello.nl

Nummer 3 - SV Twello

Pagina 7BestuurspraatEen dag na de algemene ledenvergadering schrijf ik deze bijdrage met gemengde gevoelens. In een Algemene ledenvergaderinglegt het AB verantwoording af aan de leden als het gaat over het gevoerde beleid en deze keer vooral ten aanzien van de financiën.Daar kunnen we heel erg kort over zijn, afgelopen seizoen hebben we met elkaar, ook op dit vlak, een enorme prestatieverricht en kunnen we als vereniging met gepaste trots zeggen, dat ook deze opgave is gelukt. Als Algemeen Bestuur hebben weons de afgelopen maanden vaak afgevraagd hoe het zou gaan uitpakken. Een eerste jaar met een begroting die voorzien was vanerg veel aannames. De gevleugelde woorden van Dick Passchier (zeskamp van vroeger) “Noor, hoe staan we er voor?” werdvaak in onze vergaderingen aan de penningmeesters gesteld. Het uiteindelijke antwoord werd gegeven in een zeer uitgebalanceerdepresentatie door Joris (en Hans) en op dat vlak dus applaus en decharge zoals in vaktermen wordt aangeduid.Tevens de nodige vragen van de leden in goede harmonie kunnen beantwoorden, zo doe je dat met elkaar in wederzijds respect.Wat mij het meest bezighoudt is de wijze waarop wij ter verantwoording werden geroepen over de tijdelijke invulling van de vacatureverenigingsmanager, nota bene door degene die ons op die post heeft verlaten (maar zoals gezegd, namens 50 anderen).Besturen van een grote omni-vereniging is een kunst op zich, maar het lijkt ons net zo te vergaan als de scheidrechters op hetveld, je doet het nooit goed. Er komt een tijd dat je niemand meer kunt vinden om de fluit ter hand te nemen, want wie is ernou zo gek om van alles over zich heen te krijgen? Gevolg is wel dat het spel uit is. Mij verging dat gisteren evenzo, en ik stel medan ook de vraag; “wie roept wie ter verantwoording”?Ik had de vergadering graag willen afsluiten met een biertje, gezellig napratend over een bewogen verenigingsjaar en samen genietendat het ons gelukt is. Dat is het AB in ieder geval niet gegund. De realiteit was anders, we moeten weer 20 vragen beantwoordenwant anders?Toen maar snel naar huis gegaan met nog nagonzend dat we ons niet aan de waarden hebben gehouden van de vereniging. Hetis zoals Derk in de vergadering al aangaf, we zijn haast een bedrijf geworden maar wel één die bijna louter door vrijwilligerswordt gerund. Wat dat betreft staan we op een kruispunt, linksaf niet te moeilijk doen en lekker ballen/gymen, rechtsaf geziende grootte van het geheel nog professioneler organiseren. Daarover willen we de leden op 19 februari aaanstaande raadplegen, wanthet heeft alles te maken met de manier waarop we de vereniging willen (gaan) managen.Sport is emotie, besturen is een sport dus ….. De komende weken staan in het teken van het licht, voor de één omgeven doorkaarsen in de familiekring, voor de ander door datgene wat we met Kerst gedenken. Ik wens ons allen hele fijne dagen toe indat licht. Tevens spreek ik de wens uit dat we elkaar volgend jaar in dat licht houden en niet tegen het licht.Aad KnetschVoetbalschool De StedendriehoekOp 9 september 2007 begon de eerstetraining en op 11 november 2007 vondde tiende en laatste training plaats vanVoetbalschool De Stedendriehoek. Wekunnen terugkijken op een zeer geslaagdestart van dit nieuwe initiatiefwat plaatsvond op veld 2 van ons schitterendesportpark aan de Zuiderlaan.De shirts (rood met het KiKa logo ennog zonder shirtsponsor!), de deelnemers,de trainers en de families vande deelnemers, het waren 10 fantastischezondagen, met over het algemeenfantastisch weer, die voorbij vlogen.Speciale dank gaat uit naar SV Twellodie op alle fronten prettig en goed heeftsamengewerkt om het succesvol telaten verlopen. De kennismakingsochtendop 2 september 2007 le-verde een afgeladen kantine op waaralle ruimte hard nodig bleek om deenorme opkomst (ongeveer 200 mensen)te ontvangen.Ruim 85 pupillen uit onze regio (De Stedendriehoek),met uitlopers naar Harderwijk,Doetinchem en Arnhem,hebben deelgenomen aan de trainingenwaarbij een speciale plek was ingeruimdvoor de keepers die onder de deskundigeleiding van John Hafkamp eenstap vooruit hebben gezet in hun ontwikkeling.Er werd getraind in een zogenoemdcircuitmodel hetgeen betekentdat de deelnemers in groepen vanongeveer 8 ieder kwartier naar eenandere trainer gingen waarbij de trainingsteeds een ander thema had. Eenthema (bijv. passen & trappen) wordtdrie achtereenvolgende weken door dezelfdetrainer gegeven om zodoendeook werkelijk resultaat te boeken.Op 9 maart 2008 zal de tweede editievan start gaan waarvoor inmiddels de inschrijvingvan start gegaan is en grote belangstellingbestaat. Vol is vol want kwaliteitis voor ons belangrijker dan kwantiteit,dus mocht er interesse zijn zorgdan dat er tijdig ingeschreven wordt.Erwin van Brink(mailto://erwin@voetbalschooldestedendriehoek.nl) 06-12521513Gé Pijnappel(mailto://ge@voetbalschooldestedendriehoek.nl) 06-13240896


- Pagina 8 -I www.ledeu.nl T 0570-653555Autobedrijf SpitholtDuistervoordseweg 887391 CH TwelloTel: 0571-271857www.autobedrijfspitholt.nl


Pagina 9Het 32e Voorster Kerstzaalvoetbaltoernooi 2007Voor de 32 keer organiseert SV Twello het Voorster Kerstzaalvoetbaltoernooi en wel in de sporthal van Sportpark Zuiderlaante Twello. Het is wederom een zaalvoetbaltoernooi voor heren, dames, meisjes en junioren A, B en C.De speeldata voor het toernooi zijn als volgt:HEREN20-12-200721-12-200727-12-200728-12-200729-12-2007DAMES22-12-200729-12-200718.00-23.00 uur18.00-23.00 uur18.00-23.00 uur18.00-23.00 uur19.30-20.30 uur20.30-21.00 uur21.30-22.00 uur18.00-23.00 uur18.00-19.30 uur21.00-21.30 uurVoorrondenVoorrondenTroostrondenWinnaarsrondenKruisfinales Troost/winnaarsrondenFinales troostrondenFinales winnaarsrondenVoorrondenKruisfinalesFinalesMEISJES22-12-200714.15-17.00 uurC-jeugd22-12-200724-12-200729-12-200708.30-14.00 uur08.00-17.20 uur08.00-12.24 uurFinalesB-jeugd27-12-200729-12-200708.00-17.00 uur12.40-14.52 uurFinalesA-jeugd28-12-200729-12-200708.30-15.00 uur15.45-17.35 uurFinalesNa de finales van de winaarsronde op zaterdag 29 december vindt in de horeca van SV Twello de prijsuitreiking plaats. Wijwensen als organisatie iedereen een sportief en gezellig kerstzaalvoetbaltoernooi toe.Meer informatie over het toernooi kunt u verkrijgen bij Willem Smallegoor, 0571-274111 of Marli Uninge, 06-24762933.Voor de niet-selectie teams van SV Twello (zaterdag en zondag) is op zondag 30 december van 13.00-16.00 uur in de sporthalde gelegenheid om onderling een balletje te trappen.Heidi verkoopt....De gymnastiek had nog wat pakken speculaasover van de Speculaasactie. Tijdensde wedstrijden van 2 decemberprobeerden ze die te verkopen. Toeniemand vroeg wat de entree voor de(gratis) wedstrijd was, schakelde Heidiheel snel: Mevrouw, de entree is€ 2,50 en dan krijgt u er twee pakkenspeculaas bij! Iedereen blij.ALV: De bardames luisteren aandachtignaar.....Horeca shirtsWillen alle mensen die wel eens kantinediensthebben gedraaid in de kastkijken of daar een donkerblauw poloshirtligt met SV Twello erop? Dezeshirts zijn nl. eigendom van het Horecateamen zij willen de shirts heelgraag terug. Gewassen en gestrekenretour bij de barmedewerkers s.v.p.Alvast bedankt voor julliemedewerking!


- Pagina 10 -Gas-Water-Sanitair-Dakwerken-ElectraCentrale Verwarming-Service en OnderhoudVoor Particulieren en BedrijvenAmbachtelijke slagerijWalravensTwelloStationsstraat 8, Twello,Tel. (0571) 27 14 39, Fax (0571) 27 15 99www.slagerijwalravens.nlVoor radio - TV - CD’s - wasautomaten,koelkasten - elektrische huishoudelijke apparatenexpertDE BUIJZERen alle reparaties naarv. Ghentstraat 4, 7391 CR Twellotel. (0571) 27 13 46


Pagina 11De 10 EngelseMijl van TwelloOp zaterdag 12 januari 2008 organiseertSV Twello in samenwerking methardloopgroep ’t Schol voor de 5e keerde “10 Engelse Mijl”. Er kan worden deelgenomenaan de volgende afstanden:1,5 en 3 kmSpeciaal voor de jongste kinderen is ereen parcours rond de voetbalveldenuitgezet.6,7 kmEen rondje via het Noorddijkbos (voorbeginners).10 kmEen rondje via Posterenk en een gedeeltevan Bussloo (voor gevorderden).16,1 km (10 Engelse Mijl)Een rondje via Posterenk en rondomBussloo (voor de echte doorbijters).De organisatie verwacht in 2008 een stijgingvan het aantal deelnemers. Mededoor het succes van 2007 en de groeivan de vereniging behoort een deelnemersveldvan 400 tot de mogelijkheden.Ook voor 2008 is de medewerkingvan het Cios-Arnhem gegarandeerd.Ongeveer 80 vrijwilligers zijnaanwezig om alles in goede banen teleiden.Op de site van SV Twello vindt u alle informatieover dit loopevenement. Viade site kunt u ook inschrijven. Op dewedstrijddag zelf kunt u natuurlijk ooknog inschrijven.CLUBARCHIEFDe afgelopen weken heeft de penningmeesterhet archief doorgespit.Alles wat we vanuit de wettelijke bepalingenmoeten bewaren is gearchiveerd.Wat overgebleven is, is eenzee van papier, notulen, correspondentieetc. Hiervan kan ons inziensheel veel vernietigd worden. Tochwillen we zorgvuldig met onze geschiedenisomgaan. Vandaar dezeoproep aan oud bestuursleden omzich te melden om te helpen het archiefop te schonen en nieuw in tedelen.U kunt zich melden bij Henk Proper.Kleedkamer vande tegenstanderook schoon?SV Twello teams laten hun kleedkamersteeds netter achter. Dat is een goedeontwikkeling, waar we blij mee zijn.Wat af en toe nog vergeten wordt is dekleedkamer van de tegenstander.Daarom dit berichtje. Zegt het voort.......Gooi dat nou even in de bak!DE CLUB VANHONDERDDe club van honderd is op zoeknaar leden, niet leden, bedrijven,instellingen, voetbalteams, sportersen sportsters om onze verenigingfinancieel te ondersteunenmet 100 euro per seizoenvoor het opstarten van projectenen/of duurzame investeringen. Jekrijgt naamsbekendheid d.m.v.een naamplaatje op het bord vande club van honderd in de kantine,je krijgt een SV Twello sjaal,SV Twello clubblad en wordt opde hoogte gehouden van eventueleevenementen en activiteitenvan de club. Zijn er vragen of wilje een aanmeldingsformulier ofhet reglement lezen kijk dan opde website onder de kop de clubvan honderd. Aanmelden: clubvan100@svtwello.nlof bij NicoTromp.ONDERSTEUN UW CLUB! WORDLID VAN DE CLUB VAN 100ALV: Zondag-1 goed vertegenwoordigd!ALV: beleidstraject door Joop HasselmanEens of oneens....weer of geen weereens of oneensbijna elke week bent u van de partijom uw kind in actie te zienweer of geen weereens of oneenstactiek of geen tactiekelke wedstrijd loopt zoals hij loopten wij met zijn allen maar denken hetgeheel te kunnen overzienweer of geen weereens of oneenseen feit blijft dat iedereen betrokken isen plezier in het spel van uw kindvoorop staatweer of geen weereens of oneensals we dat met zijn allen blijven beseffenzal iedereen zich goed voelenen zullen we elkaar blijven aansprekenmet maat, kameraadof een andere aanspreekvorm die nietmisstaatweer of geen weereens of oneensvoor maar 12,50€ kunt u de eigenaarworden van een unieke SV Twello Sjaalweer of geen weereens of oneensook in barre tijden zorgt dit presentjeervoor dat u niet in de kou staat endragen wij van SV Twello U een warmhart toe.Weer of geen weer,Eens of oneens,Namens SV Twello wensen wij iedereenfijne dagen toe.D-1Jean Paul Lankhorst


- Pagina 12 -Winnen is natuurlijk altijd leuker dan verliezen. Maar een goedesfeer is net zo belangrijk. En die maak je samen. Van de trouwevrijwilliger tot de fanatieke supporter, van jong tot oud.Plezier in je sport, daar gaat het om. De Rabobank GemeenteVoorst draagt hier graag een steentje aan bij.Het is tijd voor de Rabobank.Het is tijd voor een kopje koffie!Kijk op www.rabobank.nl/voorst


- Pagina 14 -Speciaalzaak in Fruitschalenen RauwkostgroentenTel: 0571 271770www.uw-groenteman.nlTel. ( 0571 ) 275533Fax ( 0571 ) 272481swifttwello.tui.nl


Pagina 15Ont-wikkelenvoor hetbeleidsplanEven voorstellen...Annet van der Beek volleybalt bij onssinds het ontstaan van SV Twello. Voorheenspeelde ze bij de ‘Posterenk’. Zeheeft na vele jaren in de zorg vanmensen met een verstandelijke beperkingte hebben gewerkt, in 2001 Mens in-’zicht opgericht.Ont-wikkelbureauMens in’zicht is een ont-wikkelbureaudie zich bezig houdt met training, coachingen procesbegeleiding voor individuenen teams in organisaties mettwee of meer medewerkers.In de trainingen worden kennis en ervaringmet begeleidingsvormen, methodieken,supervisie, coaching en communicatie-trainingenbenut. De focusvan Annet ligt op het geven van teamtrainingenmet het Spelers In'zicht spelen het ontwikkelen van nieuwe team--trainingen.Het ‘Spelers in’zicht spel’Mens in’zicht traint en coacht teams methulp van een eigen ont-wikkeld spelsimulatie:‘Het Spelers in’zicht spel’. Ditis een driedimensionaal spel waarbij alsmetafoor ‘voetbal’ wordt gebruikt. Hetidee is ontstaan nadat Annet in haar functieals manager bij Zozijn merkte hoe ingewikkeldhet is om een visie van een organisatiete vertalen naar de werkvloeren over te brengen naar de medewerkers.Het blijft vaak bij ‘praten over’met als gevolg dat er in de dagelijksewerkprocessen weinig concrete gedragsveranderingente zien zijn.Het unieke spel is niet alleen speels enuitermate doeltreffend, het zorgt erook nog eens voor dat:het een eenduidig beeld en/of inzichtgeeft in de organisatie en samenhangen;het actief en activerend is; het illustratiefis en teamleden aanzet tot ‘andersdenken’ en ‘anders doen'; het interactiefis, omdat het uitnodigt tot discussieen zorgt voor andere invalshoeken;het een meerwaarde krijgt incombinatie met andere werkvormen enmethodieken.Metafoor voetbalDe metafoor 'voetbal' zorgt dat complexeingewikkelde situaties makkelijkerte verwoorden zijn. De ontstane beeldenworden ont-houden aangezien er ervaringenaan gekoppeld zijn. Hoe meerzintuigen tegelijkertijd worden in--geschakeld hoe sneller we leren enonthouden.Werkwijze spelHet Spelers in'zicht spel wordt tijdenselke eerste training/sessie gebruikt. Westarten met het einddoel voor ogen. Erwordt een beeld van de wenselijke situatievan de organisatie bepaald. Vanhieruit bepalen we de stand van zaken:waar staan we nu en wat moeten we vervolgensont-wikkelen om het einddoelte kunnen bereiken? Vervolgens wordtop maat de training gegeven, passend bijhet ont-wikkelpunt. Het doel van dezeopzet is dat de samenhangen in de verschillendeprocessen gezien en ervarenworden door de deelnemers.SV Twello en ont-wikkelen Zoalshiervoor beschreven is, kan het Spelersin’zicht helpen bij de communicatie overvisie en doelstellingen. Joop Hasselmanis als algemeen bestuurslid ‘sportzaken’bezig met het ontwikkelen van een beleidsplanvoor SV Twello. Bij het komentot één visie en de doelstellingen, heeftJoop de hulp ingeroepen van Annet. Zijheeft de eerste brainstormsessie van dewerkgroep voetbal over de visie voorhet beleidsplan geleid door middel vanhet Spelers in’zicht spel. Annet heeft opdeze manier iets kunnen doen voor devereniging en zo kan iedereen op zijn ofhaar manier iets doen voor de vereniging.Spel ‘leasen’ Door de belangstellingvan verschillende trainers en de PRover het Spelers in’zicht spel, zijn er inmiddelsal tien nieuwe spellen geproduceerd.Het idee is er om medewerkersbinnen een organisatie op teleiden tot spelleiders en dat organisatieseen spel kunnen leasen om in de eigenorganisatie aan de slag met ‘ont-wikkelen’.Mediator Naast de coaching en begeleiding,is Annet in 2007 gecertificeerdals mediator. Mens in’zicht iseen onafhankelijk bureau dat begeleidingbiedt bij conflict situaties. Dit kunnenconflicten zijn tussen personen, buren, familieleden,medewerkers en bedrijven,etc. Het gaat bij de bemiddeling om hetsociale proces, deHet InzichtspelAnettemenselijke kant, waarbij iedereen meteen optimaal tevreden gevoel verderkan in zijn of haar leven. Emotionelebankrekening Annet vindt belangrijkdat iedereen krediet opbouwt op zijn ofhaar eigen emotionele bankrekening.Ook hier kan gesproken worden vaneen metafoor. Het gaat er namelijk omdat het belangrijk is om relaties op tebouwen, zodat je wat aan elkaar kan hebben.Mocht er nu een conflict zijn, danzakt je krediet iets en sta je niet meteen‘rood’. Contact Ben jegeïnteresseerdgeraakt door dit artikel over Annet vander Beek, haar werkzaamheden bij ont--wikkelbureau Mens in’zicht of het Spelersin’zicht spel, kijk dan eens op dewebsite of neem contact op met Annetvan der Beek. Annet van der Beek Postbus148 7390 AC Twello 0571 – 28 0866 info@mensinzicht.nlwww.mensinzicht.nl


- Pagina 16 -


Pagina 17RITMISCHE GYMNASTIEK SV TWELLO BEGINT SEIZOENMET VEEL MEDAILLESAfgelopen zaterdag werden de 1e districtswedstrijden RG gehouden voor de A– B -en C-lijn in de sfeervol versierde sporthalaan de Zuiderlaan in Twello. Er was deze dag weer een overvol programma waaraan 14 meisjes meededen van SV Twello. ( 7deelneemsters in de C- lijn, 5 in de B- lijn en 2 in de A- lijn)Na een hartelijk welkom door ladyspeaker Elly van Otterloo kon de wedstrijd beginnen met cat. 5c.Isis Albers mocht als allereerstehet spits afbijten met een oefening zonder materiaal. Haar tweede oefening was een touwoefening en beiden deed zij keurig.Omdat zij alleen meedeed in deze categorie werd zij uiteraard 1e en won een gouden medaille.Daarna waren Mandy Bessembinder, Amber Rensink en Kristen Roerding aan de beurt in categorie 4c.Zij moesten alle drie eensolo oefening laten zien zonder materiaal en een duo-oefening met touw.Mandy had in eerste instantie dubbel pech omdat haar duo-maatje Anouk Zwartjes vanwege ziekte niet mee kon doen en zijdaarom haar oefening met Amber moest proberen zonder al te veel samen te hebben geoefend. Dit ging goed totdat het touwachter haar oorbel bleef haken en zij een groot deel van de oefening niet konden laten zien. Gelukkig kregen zij van de jury eentweede kans met als resultaat een prachtige 3e plek voor Mandy.Ook Amber en Kristen hebben het heel erg goed gedaan tijdens hun eerste officiële wedstrijd. Amber behaalde een 4e plaats enKristen daarnet achter een 5e plaats. Met 11 deelneemsters in hun categorie is dit een prachtig resultaat.In categorie 2c was er een podiumplaats voor Najade Hoving. Zij behaalde met haar oefening bal en touw een keurige 3e plaats.Als laatste tijdens het ochtendprogramma was het de beurt aan Vera de Jong en Janine Wessels in cat.1c.Zij werden met hunbal en touw oefening 1e en 2e.Om trots op te zijn. Het middagprogramma werd voortgezet met de B en de A lijn. In cat.3b washet spannend voor Cindel Albers. Zij moest naast haar oefening met hoepel een duo-oefening laten zien. Ook haar duo-maatjekon vanwege een andere wedstrijd niet met haar meedoen daarom had zij een prima vervangster gevonden in haar jongerezusje Isis. Zij deden dit samen zo goed dat Cindel de 1e plek op het podium mocht beklimmen.Chantal Nikkels vervolgde het SV Twello programma met een touw en hoepel oefening in cat.2b Ook zij viel in de prijzen en behaaldeeen 3e plaats. Categorie 1b had helemaal een SV Twello podium. In deze categorie stond Marloes van Oterloo op de 1eplaats gevolgd door Inge Snellink op de 2e en Carolien Snellink op de 3e plaats. Ook zij hadden hard gewerkt voor een keurigetouw en hoepeloefening. Als laatste van deze dag waren de meisjes van cat.2a aan de beurt. Dit is de hoogste categorie bij de Ritmischegymnastiek in Nederland.Voor SV Twello deden Tessa van Otterloo en Naomi Noordsij mee en deden dat zeer verdienstelijk.Tessa behaalde een geweldige 1e plaats en Naomi werd ook heel goed 3. Uiteindelijk was de eindscore 5 gouden,2 zilveren en 5bronzen medailles. En fantastisch resultaat van alle gymnastes. Na nog een paar mooie demonstraties van o.a. Marloes en Ingemet lint en Naomi en Tessa met bal was een geslaagde dag ten einde.Nu op naar de volgende wedstrijd op 26 januari 2008 voor de B-lijn en op 6 april 2008 voor de A-lijn.Mandy Bessembinder dacht dat ze laatstewerd; een 3e plaatsTessa 1e en Naomi een 3e plaats.Chantal Nikkels: 3e plaats


- Pagina 18 -


Pagina 19Beleid ? ? ?SV Twello en beleid. Heeft datiets met elkaar te maken? Watis beleid eigenlijk? Heb ik er ietsmee te maken? Hoe maak je beleid?Helpt beleid? Zomaar eenaantal vragen die je zou kunnenstellen als je het over het beleidvan SV Twello zou willen hebben.Joop Hasselman (AB lidSportzaken) is op zoek naar deantwoorden. Dit jaar wil ik mij graag inzettenvoor het helpen ontwikkelen van(sport)beleid. Wat is beleid? Het woordenboekbrengt uitkomst: “gedragslijnvoor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen,met name van de in het eerstelid van de samenstelling aangeduide: subsidie-,prijs-, kabinets-, enzovoort.” Dathelpt! Ahum… Maar, kennelijk heeftsportbeleid iets te maken met het realiserenvan bepaalde doelstellingen betreffendede sport… Maar waar komendie doelstellingen vandaan? Je kunt veeldoelstellingen bedenken die betrekkinghebben op even zovele gebieden! Denkbijvoorbeeld aan: jeugd, vrijwilligers,omvang van de club, sportiviteit, prestaties,G-sport, sfeer, maatschappelijkeNovemberDecemberJanuariFebruariMaartApril/Meibetrokkenheid, enzovoort. Die doelstellingenkunnen ook nog eens heel ambitieuszijn (of juist weer niet). Willenwe heel groot worden (of niet), willenwe op hoog niveau gaan sporten (ofniet)?Als je er verder over nadenkt dan komje er ook achter dat doelstellingen vaakniet los van elkaar kunnen wordengezien en ook nog eens met een aantal(vaak financiële) randvoorwaarden samenhangen.Bijvoorbeeld, om op hoogniveau te kunnen sporten, heb je goedgetraind kader nodig. Dat kost weergeld. Daarom zullen je inkomstenomhoog moeten gaan. Dat heeft weertot gevolg dat je meer contributie(meer leden => meer werving) of sponsorinkomsten(meer inspanningen)binnen zal moeten halen.Kortom, een ingewikkeld kluwen. Omdeze kluwen te kunnen ontwarren, zijnwe bij de afdeling Voetbal met een werkgroepgestart. In deze werkgroep zittenafgevaardigden van het voetbalbestuur,jeugdbestuur, de technische commissie,Marjolijn TielbaardBijeenkomsten rond visie door Werkgroep Definiëren van belangrijke vragen en opstellen van enquête TerugkoppelenABVEnquête houden onder VB leden ( + ouders + kader + ….)Uitwerken van enquête-uitslagTerugkoppelen ABVDoelstellingen formuleren en toetsen op haalbaarheidTerugkoppelen ABV + KlankbordgroepConcept beleidsplanvertaling naar heldere actiesTerugkoppelen ABV + KlankbordgroepDefinitief beleidsplan(stagiaire CALO, die ons dit seizoen 2dagen per week ondersteuning maggeven ten aanzien van beleidsontwikkeling!)en ondergetekende.In november heeft de werkgroep eenstartsessie gehad met support vanAnnet van der Beek (zie hieroververder in deze Express). Begin decembervolgen nog een paar sessies om deeerste contouren helder te krijgen. Wegaan voorlopig uit van de planning zoalsin onderstaande tabellen.Zoals uit het overzicht valt op te makenwillen we begin volgend jaar de voetballeden(maar ook het kader en oudersvan jeugdspelers) middels een enquêteraadplegen. We vinden het van belangdat het toekomstig beleid door veelleden wordt gedragen. Momenteel ishet nog een beetje theoretisch verhaal.Gaandeweg het traject passen we misschienonze aanpak aan, maar dat ziendan wel weer. Nu is het zaak ergewoon mee aan de gang te gaan! Metde andere sportafdelingen zullen we gefaseerdhetzelfde traject doorlopen. Hetleek ons niet verstandig tegelijk op allefronten van start te gaan. Op dezemanier creëer je ook de mogelijkheidvan de eerste ervaringen te leren. Globaalziet het schema er als volgt uit:Het Algemeen beleid is natuurlijk ook belangrijk.Er is veel rondom de sportendat ook moet worden geregeld en datdient aan te sluiten op het sportbeleid.En we zullen ook nog iets moeten bedenkenover sporten die we nu nog nietaan de Zuiderlaan bedrijven, maar diewe er wel graag bij willen hebben. Kortom,werk aan de winkel!Joop Hasselman


- Pagina 20 -Tel. ( 0571 ) 275533Fax ( 0571 ) 272481swifttwello.tui.nlBrink 81 | Deventer | T. 0570-617155EVENEMENT ORGANISEREN?SPRINGKUSSEN HUREN?ZESKAMP PLANNEN?Attracties & EventsSpringkussensZeskamp AttractiesAction GamesGekke FietsenDraaimolensRodeostierendrankjehapjedineetjeEn nog veel meer…!Meer dan 1000 attracties!Bel met 024 358 2885 of kijk op:www.axitraxi.nlwww.sjampetter.nl


Pagina 21Jubilarissen op 6 januariHet Algemeen Bestuur is voornemens om de volgende leden te huldigen. Ondanks onze zorgvuldigheid, zou het kunnen dat weiemand over het hoofd hebben gezien. Ook staan er misschien leden op de lijst, die op de valreep van de fusie reeds gehuldigdzijn. Daarom vragen we een ieder uitdrukkelijk om hiervan melding te maken bij de verenigingsmanager via e-mail:vm@svtwello.nlLid sinds 1936: A. Garretsen; D. van ZantenLid sinds 1938: J. van de Belt-Smit; W. van de BrinkLid sinds 1946: J. AlburgLid sinds 1948: J. PeppelenbosLid sinds 1956: W.A. Alberts-Dijk; H. Hofman; J. Kamphuis; G. Riphagen; J. SteunenbergLid sinds 1966: S. Beer; G. van de Beld; M.J. Bettink; J. Doornebosch; A. Eekhuis; W. Garretsen; E. Meijer; P. Peters; J. Roeterdink;J. van de VlietLid sinds 1967: H. van Brink; A. Dolman; F. Doornebosch; S. te WechelLid sinds 1968: E.J. Bettink; C. Eijerkamp;Lid sinds 1981: M. Dalhuisen; J. Lenselink; R. van der Noll; K. Stevens; J. ZweverinkLid sinds 1982: J. Buitenhuis; L. Prijs; E.C. Top; N. Toonk; B.J. in 't Veld; H. Vos;Lid sinds 1983: I. Broekhuis; C. Groenen; R. Hazelaar; F. Jansen; I. van 't Jansen-'t Laar; D.W. Oolman; H. Setz; R. Top;Lid sinds 1991: A. Clappers; E. Dalhuisen; J. Dolman-Kuiper; T. Frederiks; E.J. Kamperman; W.H. Klomp; E. Kuijk; A. van deMeer; J. Neuteboom Spijker; A. van Oort; K. Riphagen; R. Serris; J.S. Wattimena; P. van de WorpLid sinds 1992: R. Bettink; H. Bresser; S. Gerrits; J. Jutten; A. Keen-Baas; R. Kuijk-ter Mate; H. Hulk; E. Nagel; M. Nagel; R. Teelen;H. Veldhuis; P. Veldhuis; F. VosLid sinds 1993: D. van Amerongen; R. Eilering; C. de Groot; K. Ilsink; L. Ilsink; M. van de Klaauw; H. Knol; C. van de Meer-Oskamp;J. Nijdeken; B. Paalman; B. Veldhuis; T.D. Wattimena; R. te Wechel; D. van de Wiel; J. van de Wiel;Voor de goede orde: De duur van het lidmaatschap wordt bepaald aan de hand van de laatste inschrijving. Ben je vroeger lid geweest,afgemeld, en weer aangemeld, dan geldt de duur vanaf de laatste aanmelding. Misschien goed om op deze plek te wijzenop de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld bij een tijdelijke verhuizing het lidmaatschap om te zetten naar niet actief-lid.Vrijwilligerslegioen SV Twello zoekt versterking……. Het vrijwilligerslegioen van SV Twello zoekt versterking opdiverse gebieden. Vorig jaar juni is de fusieclub begonnen en dat heeft geresulteerd in een gezellig en gemotiveerd vrijwilligerslegioenvan zo’n 350 personen (en meer). Echter hebben we totaal zo’n 1400 leden bij SV Twello, dus zouden we nog eenberoep op velen kunnen doen om (al is het maar voor een paar uur per maand) ons te helpen op diverse gebieden. ‘Dankunnen we de goed geoliede machine nog beter laten lopen.’ In de maanden maart en april worden de leden (of natuurlijk bij dejongsten hun ouders) gebeld of ze vrijwilliger willen worden, dit zal vooraf worden gegaan in het volgende clubblad door de beschikbarevrijwilligers functies die in beeld zullen worden gebracht. Op korte termijn zijn we echter nog op zoek voor de volgendealgemene functies:Oud Papier Elke maand wordt er oud papier opgehaald in Twello door vrijwilligers. In de voorgaande jaren hebben oud V&Ken oud Avanti dit samen gedaan, oud V&K deed dit met een vaste vrijwilligersgroep, oud Avanti deed dit door een voetbalteamtwee maal per jaar te laten lopen. Wegens tijdgebrek en andere oorzaken komt dit nog niet hard op gang. Op dit momenthebben we 14 van de 32 benodigde vrijwilligers om vaste groepen te vormen. Willen vaders en mannelijke leden die 1x per 4maand willen lopen om oud papier op te halen zich bij ons melden? Mag via vm@svtwello.nl of h.vorselmanpas@svtwello.nl.Bellen mag natuurlijk ook 0571-280075 of 0571-270655.Dagverantwoordelijken Zuiderlaan Elke dag opent een andere vrijwilliger het sportpark de Zuiderlaan en zorgt ervoordat bardiensten kunnen draaien en evenementen/ vergaderingen kunnen plaatsvinden. Hij/zij zorgt er ook voor dat aan het eindvan een avond, het gebouw grondig wordt nagekeken en sluit dan het gebouw af. Op dit moment bemensen we met 11mensen deze taken. Terwijl we er eigenlijk voor willen zorgen dat 1 persoon, 1x per 14 dagen aan de beurt is om dagverantwoordelijkete zijn, dan ben je dus 2x per maand aan de beurt. We zijn dus nog op zoek naar zo’n 3 a 4 dagverantwoordelijkendie deze taak op zich willen nemen. Voelt u hiervoor? Wilt u zich dan bij ons melden? Mag via vm@svtwello.nl ofh.vorselmanpas@svtwello.nl. Bellen mag natuurlijk ook 0571-280075 of 0571-270655.Bardienst draaien/ Horeca Natuurlijk hebben we een bardienst legioen van zo’n 150 personen, maar voor de weekendenkunnen we best hulp gebruiken zowel op de zondag als op de zaterdag achter de bar. Voelt u hiervoor? Wilt u zich dan bij onsmelden? Mag via vm@svtwello.nl of h.vorselmanpas@svtwello.nl. Bellen mag natuurlijk ook 0571-280075 of 0571-270655. Opkorte termijn zoeken we tijdens het kerstzaalvoetbaltournooi ook nog naar de nodige vrijwilligers (zowel overdag als ’s avonds).Dit zijn nog maar enkele functies, in een volgend clubblad zullen het complete overzicht in beeld brengen en hopen we op uwsteun!Groet, Hetty Vorselman


- Pagina 22 -Wijnholds Optiekbrillen • contactlenzen • optometrieMarktplein 63 Twello • 0571-277066Speciaalzaak in Fruitschalenen RauwkostgroentenTel: 0571 271770www.uw-groenteman.nl


Pagina 23De heer Dommerholt van Schimmel enPlante met een replica van zijnsponsorborden.Schimmel &PlanteSchimmel & Plante hield een open dagvoor al haar relaties. SV Twello hoortdaar ook bij. De meiden van de RGkwamen hun sponsor een attentie overhandigen.Hierbij werden ze ondersteunddoor oud V&K voorzitter LeoEvers, thans druk bezet en gewaardeerdlid van de commissie Reclame en Sponsoringvan SV Twello. SV Twello is blijmet een sponsor als Schimmel & Plante.Naast de RG ondersteunen ze ook devoetbalafdeling. Daarnaast zijn er heelwat werknemers actief als vrijwilliger enof sporter bij onze club. SV Twellowenst Schimmel & Plante heel veelsucces in het nieuwe pand.Oud Papier actie SV Twello2007 wederom een record???Zoals u gewend bent meld ik einde vanhet jaar altijd een en ander over hetoud papier.2007 is een jaar om niet te vergeten.Voor het eerst samen als één vereniginghet papier in Twello ophalen. Zoalsvaker gemeld deden V & K en Avantidat al jaren samen en is er dus niet zoveel veranderd.Wel is het nu zo dat we altijd vanaf 1 locatievertrekken en er eigenlijk nooitmeer vragen zijn. Een belangrijke wijzigingis dat wij nu altijd met 9 of 10wagens van de fa. Van Gansewinkel rijden.In 2006 was dit nog vaak eenwagen minder. Dit komt vanwege devele nieuwbouw die er laatste jaren bijgekomenis (Holthuis - Dumeco enz.).De bemanning van de wagens is ookwat gewijzigd. Twee wagens wordenaltijd door de Gynastiek via Dick vanAmerongen verzorgd. Wim Roeterdink,Hetty Vorselman-Pas en ik regelen dande bemanning voor de rest van dewagens.Vaak zijn dit voetballers van de zaterdagen zondag. Voor 2008 ligt hier zekereen kans om één wagen met 2 personendoor bijvoorbeeld een andere zaalsportte laten verzorgen(Volleybal-Futsal?).Leuk om te melden is natuurlijk dat erook nog steeds oud actief leden als bijvoorbeeldHans de Haan, John v Huffelenen Dennis v Wijgeerden altijdtrouw blijven helpen. Een complimentdat jullie zo bij onze club betrokkenblijven!Wat hebben wij in 2007 gedaan?Als ik dit schrijf weet ik de cijfers van decembernog niet maar in ieder geval verwachtik wederom een record in 2007!!ALLE VRIJWILLIGERS hartelijkdank! Ook wil ik de gemeente Voorsten de firma Van Gansewinkel hartelijkdanken voor de perfecte samenwerking.Tot besluit wens ik iedereen hele fijnefeestdagen en een heel gelukkig engezond sportjaar 2008 met hopelijk veeloud papier.Hans PetersVoetbalschool De Stedendriehoek is eenvertrouwd gezicht op onze velden geworden.De inschrijving voor de tweedehelft van het seizoen is geopend en hetloopt wederom storm.Onze hardloopgroep in actie op Bussloo. Ook iets voor jou?


- Pagina 24 -Plukt u de vruchten van Univé al?De keuze wordt u wel heel gemakkelijk gemaakt!Bij Univé bent u aan het juiste adres voor al uw verzekeringen,uw pensioen en uw hypotheek. Alles onder één dak!Daarnaast biedt Univé:. Winstdeling voor leden . Pakketkorting die op kan lopen tot wel 15%. Een winkel in de buurt.Plukt u nog niet van onze vruchten en wilt u meer informatie?Neem dan contact op met één van onze medewerkers in de winkel.Daar plukt ú de vruchten van!IJsbaanweg 7, 7391 TwelloTelefoon (0571) 27 71 77 E-mail: twello@unive.nlUnivé Stad en Land heeft tevens winkels in:Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Elburg, Epe, Nijmegen, Raalte en Zutphenwww.unive.nl

More magazines by this user
Similar magazines