sustainability congres sustainability congres - Duurzaam Ondernemen

duurzaam.ondernemen.nl

sustainability congres sustainability congres - Duurzaam Ondernemen

USTAINABILITYCONGRESAdviesraadHet 5 e Nationaal Sustainability Congres is tot standgekomen met behulp van een adviesraad met devolgende deskundigen:Jeroen Jansen, ASN BankJelle Blaauwbroek, Ministerie van VROMMario Jacobs, Ministerie van EZPhillip Drontmann, ING BankFolkert van der Molen, DHVPiet Sprengers, Vereniging van Beleggers vanDuurzame OntwikkelingMVO: een boeiend leerprocesMaatschappelijk verantwoord ondernemen heefteen stevige plaats op onze agenda.In de praktijk betekent dit een concretedoorvertaling van ons MVO-beleid naar dedagelijkse werkzaamheden als één van degrootste financiële dienstverleners vanNederland.ING laat op diverse fronten zien dat de zorgvoor sociale-, maatschappelijke- enmilieuaspecten een duidelijke toegevoegdewaarde heeft voor onze bedrijfsvoering.De inzet en betrokkenheid van onzemedewerkers spelen daarbij een belangrijke rol.Voor ING Nederland is duurzaamheid geenkwestie van wel of niet maar van hoe? Het isvoor ons een leerproces dat met vallen enopstaan gepaard gaat.Wij zijn ervan overtuigd dat het uiteindelijk eenpositieve uitwerking zal hebben op desamenleving als geheel.ING wil met het hoofdsponsorschap van ditcongres dit leerproces stimuleren.Ik kan u dit congres van harte aanbevelen.Diederik Laman TripING Nederland, VoorzitterVOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT VANONZE EVENTS KUNT U KIJKEN OPwww.ckc-seminars.nlDatum en plaatsDinsdag 16 maart 2004, ‘t Spant te BussumAanmeldingU kunt zich online aanmelden via www.duurzaam-ondernemen.nl/congres of door de daarvoor bestemdestrook in de brochure in te vullen en te zenden aan:Centrum voor Kennis CommunicatieAntwoordnummer 101305600 VB EindhovenOf faxen naar: 040 - 212 94 07Twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u van ons een bewijs van inschrijving en eenroutebeschrijving. Heeft u vijf werkdagen voor het congres nog niets van ons ontvangen, neemt u dancontact met ons op.KostenDe kosten voor deelname bedragen E 365,- exclusief BTW per persoon.Bij deze prijs zijn koffie/thee, lunch en congresdocumentatie inbegrepen. Deelnemers van ngo’s krijgen 50%korting. Studenten kunnen deelnemen voor E 75,- (kopie studentenkaart bij inschrijving meesturen).Verhinderd?Als u zich reeds heeft ingeschreven en u bent door omstandigheden alsnog verhinderd, dan is uw eventuelevervanger van harte welkom. Indien u uw inschrijving wilt annuleren, dient u rekening te houden met devolgende regeling. U kunt tot twee weken voor plaatsvinden van het congres per aangetekend schrijvenannuleren. Wel brengen we in dat geval E 50,- administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen tweeweken voor aanvang van het congres, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De documentatiewordt u dan automatisch toegezonden.MailingVoor onze mailings maken we gebruik van ons eigen relatiebestand en van diverse externe adresbestanden.Het kan dus voorkomen dat u meer dan één brochure ontvangt. Onze excuses hiervoor. Eventueel kunt u eenexemplaar doorgeven aan een collega.Adreswijziging?Indien de adresgegevens niet correct op de begeleidende brief staan vermeld, verzoeken wij u de gegevensaan te passen op de originele brief en deze aan ons retour te faxen (040-2129407). Wij kunnen dan aan demailingcode zien welk bestand is gebruikt en alles dan zo spoedig mogelijk aanpassen.Voor meer informatie:DHVing. F.T. van der MolenPostbus 1076, 3800 BB AmersfoortTelefoon 033 - 468 27 44Fax 033 – 46828 01e-mail folkert.vandermolen@dhv.nlInternet www.dhv.nlCentrum voor Kennis Communicatieir. Herman Jansen.Postbus 9845600 AZ EindhovenTelefoon 040 - 212 94 99Fax 040 - 212 94 07E-mail herman@ckc-seminars.nlInternet www.ckc-seminars.nlwww.ckc-seminars.nl Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant te Eindhoven onder dossiernummer 17080331gedrukt op 100% gerecycled papierA

More magazines by this user
Similar magazines