ECE R44 04 GEBRUIKSAANWIJZING - hts.no

hts.no

ECE R44 04 GEBRUIKSAANWIJZING - hts.no

Verwijderen van iZi Sleep ISOfix1-Beweeg de draaghandel naar dedraagpositie door de ontkoppelknoppen aan de binnenzijde vande draaghandel in te drukken (9).(9)4-Ontkoppel de hoogte verstellingvan de vloersteun en duw devloersteun helemaal in (12).(12)5-Haal de iZi Sleep ISOfix basis uitde auto (13).2-Til de iZi Sleep op, terwijl 1 vande iZi Sleep ontkoppel knoppenwordt ingedrukt (10).(10)(13)3-Om de ISOfix ankers los temaken, moet u de ISOfixontkoppel knoppen aan beidekanten naar voren duwen.De indicatoren moeten nu roodaanwijzen (11).(11)10 11


6-Vouw de vloersteun onder ISOfixbasis (14).(14)Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik• Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren opde voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.!klik!7-Verwijder de ISOfix geleiders vande autostoel en berg ze op aande onderzijde van de basis (15).(15)• Gebruik de iZi Sleep nietmet de draaghandel indraagpositie. The draaghandelmoet in de ‘veilig rijden’ positiegeplaatst worden waardoor de‘veilig rijden’ indicators groenworden.!• Gebruik het zitje niet metingevouwen vloersteun.!• Gebruik de autogordel niet incombinatie met de iZi SleepISOfix basis.!12 13


Garantie• Alle BeSafe producten zijn zorgvuldig ontwerpen, gefabriceerden getest. Onze BeSafe kinderzitjes worden regelmatig uit decontinu productie genomen en getest in ons testlaboratorium.Bovendien worden ze getest door onafhankelijke testinstituten.• Als dit product binnen 24 maanden na aankoop materiaal- offabricagefouten vertoont, met uitzondering van de bekledingen de gordels, wend u zich dan tot uw verkoper.• De garantie is alleen geldig bij normaal zorgvuldig gebruik.Raadpleeg uw verkoper; hij of zij zal besluiten of de basisnaar de fabrikant voor reparatie wordt gestuurd. Vervangingof het terugstorten van het aankoopbedrag kunnen niet geëistworden. De garantie wordt niet verlengd door reparatie.• De garantie vervalt; als er geen aankoopbon is, als fouten zijnveroorzaakt door oneigenlijk gebruik of nalatigheid.B315-0884-AN2001505HTS BeSafe asN-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu16

More magazines by this user
Similar magazines