NIEUWSBRIEF clubs

lommelsetriatlon.info
  • No tags were found...

NIEUWSBRIEF clubs

NIEUWSBRIEF clubs2 oktober 2009Beste clubverantwoordelijke,Naar aanleiding van het nieuwe seizoen volgen hieronder enkele belangrijke nieuwtjes.Gelieve nuttige informatie verder te verspreiden naar de leden toe.1. RONDE VAN VLAANDERENOm de clubs aan het woord te laten, wordt er net zoals vorig jaar opnieuw een Ronde vanVlaanderen georganiseerd met bepaalde thema’s en waar jullie tevens vragen of opmerkingen overde liga kunnen geven. Hieronder een overzicht van de data & locaties.Wie aanwezig zal zijn, dient zich wel aan te melden via info@triathlon.be met specifieke vermeldingvan datum, locatie + namen aanwezigen en eventuele agendapunten/vragen.Data Ronde van Vlaanderen:• Woensdag 21 oktober (Huis van de Sport in Berchem): 19u – 20u30 voor clubs (onthaalvanaf 18u30), vanaf 20u30 voor organisatoren• Vrijdag 23 oktober (Huis van de Sport in Gent): 19u – 20u30 voor clubs (onthaal vanaf18u30), vanaf 20u30 voor organisatoren2. AANSLUITINGEN 2010In bijlage vindt u de nieuwe aansluitingfiches voor leden voor 2010. Toekomstige leden die zich vanafnu aansluiten, genieten de verzekering vanaf het moment van de officiële aansluiting (betaling doorclub aan de VTDL) tot eind 2010.Let wel, atleten kunnen zich pas aansluiten indien de club officieel is aangesloten. Met anderewoorden dient de club een correcte clubfiche te hebben ingediend, de clubbijdrage (500€) voor 2010te hebben gestort en openstaande facturen van 2009 dienen tevens vereffend te zijn.Toekomstige jeugdlicenties & wedstrijdlicenties die in 2009 geen geldig medisch attest hebbenaangeleverd (die ofwel nieuw zijn of in vroegere jaren waren aangesloten), dienen dit wel aan televeren voor 2010 (geldig tot eind 2012).Transfers kunnen pas vanaf december. In deze periode kan de atleet een attest aanvragen bij de liga,dat dan aangetekend dient verstuurd te worden naar de liga & ex-club (de stempeldatum is vantoepassing en geldig vanaf 1/12/2009 tot en met 31/12/2009).3. TARIEVEN 2010Om de werking te blijven garanderen, waren wij genoodzaakt om de tarieven voor 2010 met enkeleeuro’s op te trekken. Hieronder een overzicht van de nieuwe tarieven van de verschillendeaansluitingen:• Kidslicentie: 15€• Jeugdlicentie: 30€• Wedstrijdlicentie: 60€• Lidkaart: 30€


4. NIEUWE DATABASEIn 2010 start de VTDL met de opbouw van een volledig nieuwe database dus gelieve correcte enduidelijke informatie van de leden door te geven. Dit kan door fiches correct en duidelijk (indrukletters) te laten invullen. Ook de digitale foto’s dienen van een volwaardige kwaliteit te zijn.5. VERZEKERINGENZoals vorig jaar blijft voor leden dezelfde verzekeringsprocedure gelden. Dit betekent dat zowel bijwedstrijden (licenties) als bij trainingen of clubevenementen, de aangifte (na ongeval) dient tegebeuren door de clubsecretaris. Net zoals vorig jaar verkrijgt de club hiervoor een specifieke badgemet codes om online aangifte te doen via Extranet van Ethias. Van zodra het dossier goedgekeurd isdoor de VTDL, verkrijgt men een nummer waarmee de atleet dan de medische dossiers kan versturennaar Ethias. De secretaris kan dit nummer online raadplegen via het clubdossier. Een handleiding totaangifte kan men terugvinden op onze website.6. CLUBSUBSIDIESVanaf 1 oktober 2009 werden de ledenaantallen voor dit jaar officieel afgesloten, op basis daarvanzal de eindstand voor de eerste parameter van de clubsubsidies berekend worden (ledenaantal). Deresterende parameters (wedstrijdparticipatie, organisaties, beleid) worden in de komende wekenberekend en op het einde van het jaar zal een laatste overzicht gepubliceerd worden op onzewebsite. Meer nieuws daarover volgt nog.7. NACHT VAN DE TRIATLON & DUATLONZoals voordien werd gecommuniceerd, zal er wegens besparingen dit jaar geen Nacht van de Triatlon& Duatlon worden georganiseerd. De natura- en geldprijzen voor de nationale rankings zullen vanafeind november via de clubs worden verdeeld.8. CIRCUITS 2010Vanaf 2010 zal er op nationaal vlak een clubranking geïnstalleerd worden op basis van de BelgischeKampioenschappen. De individuele ranking zal enkel nog zijn voor Vlaamse atleten op basis van deVlaamse sterrenwedstrijden. Meer informatie hierover kan bekomen worden via de Ronde vanVlaanderen (zie hierboven).9. NIEUWE JEUGDCOÖRDINATORVanaf 7 oktober start tevens onze nieuwe jeugdcoördinator: Stijn Demeulemeester zal voortaan detaak van Joris Teugels overnemen en de jeugdwerking op zich nemen. Contacteren kan viastijn.demeulemeester@triathlon.beVoor vragen of bijkomende informatie, kan u steeds terecht op ons secretariaat.Met sportieve groet,het VTDL-team

More magazines by this user
Similar magazines